Výchovný poradce

Výchovný poradce : Mgr. Jindřich Bernt

Konzultační schůzku je možné domluvit též individuálně telefonicky nebo e-mailem: bernt@zs-skolni.cz

Úkoly výchovného poradce

  • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
  • spolupracuje s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy
  • zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, Compitum, policie ČR)
  • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků  v PPP nebo SPC
  • podílí se na zpracování  individuálního plánu pro integrované žáky
  • sleduje nadané žáky
  • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
  • provádí metodickou a informační činnost pro učitele, žáky a jejich rodiče
  • zajišťuje poradenskou činnost pro vycházející žáky
prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti, mapa webu
Copyright © 2021 ZŠ Školní Železný Brod