Prohlášení o přístupnosti

Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: www.zs-skolni.cz a to na povinně zveřejňované informace.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupnost obsahu

Níže uvedený obsah není přístupný:

z důvodu nepřiměřené zátěže

  • Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC(X), XLS(X) a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje. Tyto formáty jsou také vhodnější pro tisk či pro stažení ucelených dokumentů, které jsou v těchto formátech již vytvářeny. PDF také umožňuje elektronicky podepsat dokument. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout různý SW - např. Word Viewer, Libre Office, Acrobat Reader. V moderních webových prohlížečích je již integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů.
  • Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace se snaží zveřejněvat PDF s textovou vrstvou. U dokumentů přeposlaných z jiných organizací či starších dokumentů mohou být i tyto dokumenty bez strojově čitelné vrstvy (převedené do PDF skenováním).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 19. července 2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením tvůrcem www stránek panem Radkem Reifem. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a standard WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

V případě problémů s přístupností nás můžete kontaktovat:

e-mail: r.reif@hogo.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti, mapa webu
Copyright © 2021 ZŠ Školní Železný Brod