Školní elektronická pokladna

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

chtěli bychom Vás seznámit se systémem placení všech třídních výdajů a školních akcí (např. vstupné do divadla, do kina, na besedy, pracovní sešity, potřeby na výtvarnou výchovu nebo pracovní činnosti, ...). Výhodu spatřujeme především v přehlednosti finančních toků a plateb. Každé dítě má svou tzv. „zálohovou peněženku“, na kterou zákonný zástupce posílá bezhotovostně peníze a o nic jiného se pak již nemusí starat (jen musí hlídat, zda se v peněžence nachází dostatek peněz). Počáteční vklad je 600,- Kč (1. stupeň) a 800 Kč (2. stupeň). O každé akci a částce budete informováni prostřednictvím třídních učitelů jako doposud (např. formou Bakalářů). Veškeré platby budou (v závislosti na účasti) strženy po uskutečnění akce. Stav peněz v „zálohové peněžence“ může zákonný zástupce sledovat v Bakalářích ve složce Platby.

Podrobné informace:

Škola má pro tyto účely zřízen speciální účet: 19-963849349/0800

Každý žák má svůj vlastní variabilní symbol! Tento variabilní symbol bude platný od 1. do 9. třídy. Variabilní symbol naleznete v Bakalářích ve složce Platby, viz návod v souboru PDF nebo na webu.

Variabilní symbol dítěte:

  1.  Každý žák má svůj vlastní číselný kód – VARIABILNÍ SYMBOL (VS)
  2.  Při platbě je třeba do zprávy pro příjemce připojit jméno dítěte a třídu!

Vzor:

Číslo účtu

Částka

Variabilní symbol

Zpráva pro příjemce

19-963849349/0800

600 Kč (1. stupeň)

800 Kč (2. stupeň)

Viz Bakaláři

Jméno a třída dítěte

Nevyčerpané prostředky se budou převádět do dalšího školního roku. Při ukončení školní docházky nebo přestupu žáka na jinou školu, se nevyčerpané peníze zašlou zpět na účet zákonného zástupce.

Věříme, že tento systém nám všem zjednoduší a ulehčí vzájemnou spolupráci.

V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte účetní školy paní Pavlínu Petrákovou tel.: 483 389 063.

prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti, mapa webu
Copyright © 2021 ZŠ Školní Železný Brod