Školní elektronická pokladna - Bakaláři

Správně a především vyplněné údaje variabilní symbol a specifický symbol významně urychlí spárování údajů z výpisu účtu s žákovskou zálohovou peněženkou. Pokud některý z těchto údajů nevyplníte, musíme platbu zpracovat ručně (pokusit se najít cílového žáka a podle čáskty určit o jakou platbu se jedná). To samozřejmě zabírá více času než automatické zpracování výpisu z banky.

Výpisy z banky do bakalářů nahráváme jednou denně, většinou během dopoledne. Bakaláři si neumí kontrolovat účet samostatně, prosíme tedy o trpělivost.

Bakaláři - menuVážení rodiče, zákonní zástupci,

chtěli bychom Vás seznámit se systémem placení všech třídních výdajů a školních akcí (např. vstupné do divadla, do kina, na besedy, pracovní sešity, potřeby na výtvarnou výchovu nebo pracovní činnosti...). Výhodu spatřujeme především v přehlednosti finančních toků a plateb.

Každé dítě má svou tzv. „zálohovou peněženku“, na kterou zákonný zástupce posílá bezhotovostně peníze a o nic jiného se pak již nemusí starat (jen musí hlídat, zda se v peněžence nachází dostatek peněz). O každé akci a částce budete informováni prostřednictvím třídních učitelů jako doposud (např. formou Bakalářů). Veškeré platby budou (v závislosti na účasti) strženy po uskutečnění akce. Stav peněz v „zálohové peněžence“ může zákonný zástupce sledovat v Bakalářích ve složce Platby.

Přístup k přehledu plateb a k údajům pro platbu najdete ve spodní části menu „Platby“.

Rozlišujeme dva typy plateb a to třídní fond (např. vstupné do divadla, do kina, na besedy, pracovní sešity, potřeby na výtvarnou výchovu nebo pracovní činnosti...) a pravidelné platby (např. pro placení družiny, plavání, lyžáku...).

Třídní fond

Škola má pro tyto účely zřízen speciální účet: 19-963849349/0800.

Každý žák má svůj vlastní variabilní symbol! Tento variabilní symbol bude platný od 1. do 9. třídy.

Po rozkliknutí položky „Třídní fond“ máte k dispozici přehled vkladů/výdajů a aktuální stav.

Také je zde přistup k platebním údajům žáka jako tlačítko „Vložit prostředky“.

Po kliknutí na „Vložit prostředky“ se Vám zobrazí číslo účtuvariabilní symbol žákaspecifický symbol.

Při zadávání online platby tak můžete tyto údaje jednoduše zkopírovat, nezapomeňte doplnit příslušnou částku a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno žáka a třídu.

Bakaláři - platební informace

Používáte-li internetové bankovnictví v mobilním telefonu, můžete si údaje načít ze zobrazeného QR kódu. Opět doplníte pouze částku a zprávu pro příjemce.

Pravidelné platby

V této části naleznete platby, které přímo nesouvisí s třídním fondem. Jako příklad uveďme školné za družinu, plavání nebo lyžařský výcvik.

Tyto platby mají vždy své specifické symboly a mohou mít také uveden jiný účet. Použijte proto údaje k platbě uvedené po rozkliknutí zobrazené platby. 

Přístup z mobilní aplikace

Z mobilní aplikace se do přehledu plateb dostanete tak, že si otevřete internetový prohlížeč, kde uvidíte kompletní menu. Rychlý přístup je přímo z mobilní aplikace a to kliknutím na ikonu:

Bakaláři - zobrazení webové aplikace

Následně si kliknutím na logo Bakalářů zobrazíte nabídku aplikace a ve spodní části již máte modul Platby. Další postup je stejný jako výše popsaný.

Bakaláři - menu

prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti, mapa webu
Copyright © 2021 ZŠ Školní Železný Brod