Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.loi@cbjdorblezsz1i
Novinky na e-mail:

Všechny školní akce, bezplatné i placené, jsou pro určené žáky povinné. V případě, že zákonný zástupce žáka nemůže zaplatit, sdělí to bez uvedení důvodu třídnímu učiteli.

Veškeré akce vybírají pedagogičtí pracovníci školy po vzájemné dohodě tak, aby byly doplňkem výuky po stránce vzdělávací, výchovné či estetické. Snažíme se, aby počet akcí byl únosný po finanční stránce i po stránce počtu zameškaných hodin.


Nejbližší akce:


 

Divadelní představení 2016/2017

cena představení 50 Kč

 


 

10 .2. 2017   Z muzikálu do muzikálu,

ZUŠ Lomnice n. Popelkou – pro 5.-9. tř.