Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.loi@cbjdorblezsz1i
Novinky na e-mail:

: Maminkám k svátku

Nejkrásnější měsíc v roce nastoupil svou vládu. Skoro všechno začíná kvést a to nás inspirovalo k vytvoření dárečku pro naše maminky, které oslavily svůj svátek druhou květnovou neděli.
zveřejněno: 11.květen 2015

Škola: Orbis pictus prvňáků

Ve dnech 23. a 24. dubna 2015 se na naší škole konala akce Orbis pictus. První třídy si v tento den udělaly výlet na Pěnčín. Autobus nás zavezl do nedaleké vesnice, kde se děti seznámily se sklářskou výrobou tohoto kraje a navštívily kozí a ovčí farmu.
Jako první byla svačina a poté se nás ujal pan průvodce, který nás podle plánku vyslal do pavilonku, kde si děti zhotovily náramek nebo mozaikový obrázek. Zde se hned ukázala trpělivost jednotlivých žáků a smysl pro výtvarné cítění. Brzy se objevovaly první náramky, které budou zdobit zápěstí mnohých maminek. Po zhotovení výrobků nás pan průvodce pěknou pohádkou zasvětil do tajů skleněných korálků. V malém kinosálku jsme zhlédli život a práci na farmě. Následovala ochutnávka sýrů a prohlídka zvířat. V ohradě se pyšnil svým kouzelným vějířem páv a ukazoval se na všechny světové strany.
Po další malé svačině jsme se přepravili na cestu Hamrštici, po které jsme se vydali na zpáteční cestu do Železného Brodu. Jen čas nás tlačil. Jídelna čekala! Naplánované hry jsme museli odložit. Plně nás obklopila jarní příroda a jen vršky krásných Krkonoš se ještě bělely posledními zbytky sněhu. Po cestě nás doprovázely skalky barevných květů, záhony narcisů a pučící stromy. Zanedlouho jsme byli na Dupandě. V Těpeřích a na Chlístově se někteří žáci oddělili a odešli domů. Krátká zastávka nás čekala v kravíně Bzí-rozcestí. Malá telátka byla roztomilá, ale z velkých krav a býků šel respekt. A byl tu Chlístov, kde jsme cestou seběhli na Vrší. Zde se otevřely krásné pohledy na rozlehlá pole a kopce ležící okolo našeho města. Děti nastavily ruku a měly městečko Železný Brod jako na dlani. Řeka Jizera se třpytila do dáli jako nejkrásnější stuha. Ke konci trasy se i únava objevila. V jídelně však po dobrém obědě všichni pookřáli a zbyly jen hezké vzpomínky.
Milena Hlubučková
zveřejněno: 9.květen 2015

Škola: ZAYFERUS - Dravci

Ve středu 29. dubna 2015 jsme se všichni po první vyučovací hodině přesunuli na fotbalový stadion, kde na nás čekali dravci společnosti na ochranu dravých ptáků ZAYFERUS.
Krásné, i když poněkud chladnější počasí nás doprovázelo při akci, která přispěla k rozšíření znalostí dětí v oblasti prvouky, přírodovědy a přírodopisu. Někteří žáci vyhráli zajímavé ceny (pexeso, kalendář, vstupenky) za správnou odpověď týkající se dravců. Aničce Hankové z 1. A navíc za odměnu přistál na její malé ručičce kondor. Všichni jí tleskali za statečnost a odvahu.
zveřejněno: 9.květen 2015

Škola: Zdravý životní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji

Naše škola je partnerem projektu "ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI"

Žáci zapojených tříd (3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 6.A, 6.B, 7.A, 9.A) se zúčastní vzdělávacích programů na téma zdravého životního stylu vedených odborníky z praxe. Dále budou mít možnost se zapojit do výuky dopravní výchovy a vyzkouší si údržbu a drobné opravy jízdního kola. Projektu se zúčastní také pedagogové, kteří chtějí získat více informací na tato témata. Jakožto partner projektu, obdrží naše škola 6 kusů jízdních kol, která zůstanou v majetku školy. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

zveřejněno: 4.květen 2015

Družina: Čarodějnický týden

Poslední dubnové dny byly v družince opět motivované čarodějnicemi. Povídali jsme si o tradicích a zvycích připadajících každý rok na 30. duben. Děti vařily kouzelné lektvary, vyráběly si svoji čarodějku a vše vyvrcholilo společnou hrou plné nástrah NA ČARODĚJNICKÉ STEZCE.
zveřejněno: 30.duben 2015

Družina: Večerníček slaví 50 let a my s ním

Asi nejslavnější figurka naší televizní tvorby slaví padesát let! Od 2. ledna 1965 nám panáček v papírové čepici dává dobrou noc a milují ho děti i dospělí. Večerníčka namaloval výtvarník Radek Pilař, který je i autorem celé znělky. Hudbu zkomponoval Ladislav Simon.

Nejen to, ale i další zajímavosti se děti dozvěděly o naší oblíbené postavičce, o Večerníčkovi. A protože nám od té doby přinesl spoustu krásných pohádek, chtěli jsme si k jeho narozeninám znovu připomenout ty nejlepší a nejoblíbenější.

Děti v družince poznávaly pohádkové knihy a postavy, skládaly puzzle, luštily a doplňovaly celou řadu úkolů s večerníčkovskou tématikou, vyráběly Večerníčka a nakonec se naučily písničku od K. Černocha: "Dříve než nám klesnou víčka těsně před spaním, uvidíme Večerníčka, jak se uklání…"

Výsledkem týdenního projektu je družinka plná pohádkových postav a obrázků.

zveřejněno: 21.duben 2015

Škola: Hmyz pod drobnohledem v 6. B

Na hodinách přírodopisu, jsme dokončili kapitolu hmyzu. A tak jsme opět využili naše mikroskopy. Sledovali jsme jednotlivé části těla hmyzu. Podařilo se nám je zaznamenat na fotoaparát a tak vás zveme na „prohlídku“ naší práce s mikroskopem, tentokrát uvidíte motýlí křídla, křídla mouchy a sršně. Také končetiny, tykadla…
Mgr. Soňa Malinová
zveřejněno: 12.duben 2015

Družina: Keramika děti baví

Od listopadu 2014 chodíme s dětmi do DDM Mozaika na keramiku, která je moc baví. Pod odborným vedením paní Jitky Šírkové a Ludmily Hudské se dětem daří vyrobit vskutku originální krásná dílka.
zveřejněno: 1.duben 2015

Družina: Přání k Velikonocům

Velikonoce se blíží a děti z družinky měly plné ruce práce. Malovaly, stříhaly, lepily a vyráběly si různé velikonoční dekorace, které určitě vyzdobí jejich domovy.

 

Krásné prožití velikonočních svátků plné pohody a jarního sluníčka s úsměvem na rtech přejí děti a paní vychovatelky ze školní družiny.

 

zveřejněno: 1.duben 2015

Družina: Vynášení Morany a vítání jara

Oživit tradice našich předků jsme se pokusili prostřednictvím vystrojené figuríny Morany, kterou si děti společnými silami v družince vyrobily.

Ve čtvrtek 19. března jsme ji za zpěvu říkadel společně vhodili do řeky Jizery a rozloučili se tak se zimou. Po tomto rituálu už může Vesna opět začít kralovat.

Tak na shledanou zimo, vítej nové jaro!

zveřejněno: 23.březen 2015

: Družinový turnaj v logické hře

Modrá, bílá, bílá, modrá… Nejen tyto barvy se dětem honily hlavou při vytváření řad čtyř a pěti po sobě jdoucích žetonů. Děti tak měly možnost vyzkoušet si své kombinační schopnosti a 14 dní hrály systémem každý s každým ve třech skupinách v "PIŠKVORKOVÉM TURNAJI".

Zápolení bylo veliké, každý se snažil a chtěl vyhrát co nejvíce her. Spokojeni byli i ti, kteří se hru teprve učili a zúčastnili se jen tak pro radost.

Mít dobrý pocit a radost ze hry, něčemu novému se naučit a příjemně se zabavit bylo smyslem turnaje v PIŠKVORKÁCH.

Všichni účastníci dostali diplomy a sladkou odměnu.

 

zveřejněno: 12.březen 2015

Škola: Naši chemici

Žáci osmých tříd se na 4 hodiny proměnili v chemiky. Opět jsme navštívili chemické laboratoře zdejší sklářské školy. Téma laboratorních prací - oxidy. Už víme, co je Kippův přístroj, ve kterém se připravují plyny. Viděli jsme přípravu oxidu uhličitého, jeho důkaz a také barevný důkaz oxidu siřičitého. Pozorovali jsme vznik plynů dusíku, zbarvení plamene sloučeninami sodíku a lithia, chemickou sopku. Samostatně jsme pracovali s plynovým kahanem, žíhali jsme, dekantovali, filtrovali… Pracovali jsme se zásadotvornými oxidy – připravili jsme maltu. Zjišťovali kryvost oxidů nejen pro malíře a poslední prací jsme získali oxid železitý. O naší kvalitě práce rozhodl důkaz. Některým dopadl na výbornou!

Laboratoře s námi navštívili 3 žáci deváté třídy, kteří se chystají na okresní kolo chemické olympiády.

Děkujeme paní Janě Žídkové za přípravu laboratorních prací, komentáře, ukázky…
Mgr. Malinová Soňa
zveřejněno: 7.březen 2015

Škola: Přírodopis v 7. A

Jedním z témat bylo pozorování mechu pod mikroskopem. Tentokrát již všichni žáci mohli k laboratorní práci využít mikroskop s LED osvětlením.
Mgr. Malinová Soňa
zveřejněno: 7.březen 2015

Škola: Chemie v 8. B a 9. A

Prohlédněte si fotografie z laboratorních prací, tentokrát z učebny chemie v naší škole.
Mgr. Malinová Soňa
zveřejněno: 7.březen 2015

Škola: Prvoci v 6. B

Na několika fotografiích jsme zaznamenali naši laboratorní práci na téma nálevníci.

Mgr. Malinová Soňa


zveřejněno: 7.březen 2015

Škola: Vyjmenovaná slova hravě a skupinově ve 3.B

Ve třetím ročníku se děti učí v českém jazyce vyjmenovaná slova. Pro lepší zapamatování a osvojení si vyjmenovaných slov řeší děti různé úkoly a hrají hry. Důležitou součástí výuky je i forma skupinového vyučování, kdy se všichni žáci podílejí na splnění zadané práce. Jednou skupinovou aktivitou byl projekt: "Co vím o sýkoře, syslu a sýčkovi?". Během týdne děti sestavovaly rozstříhaný text, doplňovaly i,í/y,ý, lepily puzzle, kreslily a tvořily plakáty o vylosovaném zvířeti. Děti práce velice bavila a již se těší na další skupinové tvoření a učení se hravou formou.

Pavla Vlachová (tř. učitelka 3.B)

0
zveřejněno: 6.březen 2015

Škola: Zimní školní výlet II. A a II. B do Vysokého nad Jizerou

Zimní školní výlet II. A a II. B do Vysokého nad Jizerou s podtématem

"Loučení se zimou"

se uskutečnil v úterý 3. března 2015

Počasí nám doopravdy přálo. Děti si výlet užily a domů jely příjemně unavené a plné dojmů.

Jaký byl program dne? Stačilo si přivstat a přijít v 7:30 pod SUPŠS, dále navštívit Vlastivědné muzeum, nasvačit se v ZŠ na náměstí, popadnout svůj bob a sjíždět kopec, nadlábnout se Svíčkovou se třemi a více knedlíky, pak už se stačilo jen rozhodnout, zda dát přednost cukrárně nebo odpolednímu bobování. Za třídu 2.A zde přikládám fotografie z nevšedně zdařilého výletu.                                  

                                                                                                                                                        Michaela Sáblová, tř. uč. 2.A

zveřejněno: 3.březen 2015

Škola: Šesťáci v magnetickém poli

Po čase se zase šesťáci vydali zkoumat pole, tentokrát magnetické. Žáci si vyzkoušeli, co se naučili o magnetických vlastnostech. Poznávali feromagnetické látky, hledali póly a netečné pásmo magnetu, pozorovali vzájemné působení magnetů, pomocí magnetky zkoumali magnetické pole, kouzlili s magnetem, vyráběli magnet a dokonce se snažili rušit magnetické pole.
Lenka Roštejnská

zveřejněno: 28.únor 2015

Škola: Plavání 3.B

Plavecký kurz je u konce

V letošním školním roce se na žáky 3.B opět těšily paní plavčice z turnovského bazénu. Během plaveckého kurzu děti zlepšovaly techniku plaveckých stylů a naučily se ještě další plavecké dovednosti. Nejvíce se dětem líbily skoky do vody. Nechybělo také plavání pod vodou. Plavecký kurz byl ukončen závody na rychlost a vytrvalost. Teď nás už čeká ve škole tělesná výchova v tělocvičně, na hřišti nebo se také vydáme do lesa. Ale i bez plavek a ručníku si děti užijí ještě spoustu radosti z pohybu.

Děkujeme personálu Plaveckého bazénu v Turnově za zpestření výuky plavání.

Pavla Vlachová (tř. učitelka 3.B)

zveřejněno: 20.únor 2015

Družina: Masopust v družině

Masopust je obdobím karnevalového veselí. I v naší družince se snažíme tradice maškarního reje pravidelně udržovat. Povídali jsme si o tradicích a zvycích masopustu, aby děti věděly, proč se slaví. Vyrobili jsme si veselé šašky a klauny, masopustní plakát a společně si vyzdobili hernu na masopustní odpoledne.

17. únor 2015 nemohl začít jinak než tancem, promenádou masek a veselým dováděním na známé dětské písničky. Nechyběly soutěže, hry a netradiční úkoly s masopustní tématikou.

Celé úterní odpoledne se z herny ozýval smích, hudba, tanec a to byla jistota, že jsme si karneval náležitě užili. Všechny masky odcházely z družinky se sladkou odměnou a diplomem.

zveřejněno: 19.únor 2015
Strana 10 z 24   Stránky: První Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Další Poslední