Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.loi@cbjdorblezsz1i
Novinky na e-mail:

Družina: Žijeme olympiádou

Ten dlouho očekávaný den nastal. Zimní olympijské hry v Soči byly slavnostně zahájeny a po první medaili Jaroslava Soukupa  bylo jasné, že ten slastný pocit po úspěchu nás pohltí.

Téma pro příštích čtrnáct dní bylo dáno.  Budou ale naše děti toto nadšení sdílet s námi? Obavy nebyly na místě. Nejenže nás překvapily znalostí zastoupených sportů, ale především jmény našich zástupců.

Děti byly seznámeny s průběhem OH. Po vysvětlení významu olympijské přísahy sportovců a rozhodčích se ale neubránily kritice sporného ohodnocení Nikoly Sudové a Šárky Pančochové. Zjištění, že pochopily význam a ještě navíc, že o něm přemýšlí, bylo velmi příjemné. "Nákaza" postupovala rychle. Děti nadšeně den po dni hlásily nově získané informace a měly potřebu se s ostatními podělit o své dojmy. Byly jsme v tom až po uši.

Technikou roláže vytvořily poutavé fotoobrázky zasněžených kavkazských vrcholů a z novinových výstřižků a reportáží vznikly plakáty.

Společně jsme si poslechli hymnu. Některé děti přiznaly, že ji slyší poprvé.

V olympijském pětiboji si mohly děti vyzkoušet biatlonovou střelbu na terč, skoky na lyžích, hokej, běh na lyžích a slopestyle. Všichni byli za jednotlivé disciplíny odměněni víčky v barvách olympijských kruhů. Cílem nebylo vyhrát, ale nebát se a zkusit něco nového a ještě se při tom báječně pobavit.

                                                                                         Vychovatelky Štěpánka, Dana a Káťa

zveřejněno: 24.únor 2014

Družina: Po stopách lesní zvěře

Zima je dobou, kdy zvířátka v lese hledají něco k snědku. I my s dětmi pravidelně nosíme do krmelce žaludy, kaštany, mrkev, jablka a seno.

Po stopách lesní zvěře, tak se jmenoval týdenní projekt, který dětem přiblížil péči o lesní zvěř v zimním období. Začátkem února jsme měli štěstí, že napadlo trochu sněhu, a tak si děti samy určovaly, komu stopy na sněhu patří a zda směřují ke krmelci a okolí. Stopy, obyvatele lesa, inspirovaly děti i k výtvarně pracovním činnostem. Podívejte se.

zveřejněno: 18.únor 2014

Škola: 6. A v magnetickém poli

Poslední středeční hodinou 6. A je fyzika. Tento týden si žáci vyzkoušeli, co se naučili o magnetických vlastnostech. Poznávali feromagnetické látky, hledali póly a netečné pásmo magnetu, pozorovali vzájemné působení magnetů, pomocí magnetky zkoumali magnetické pole, kouzlili s magnetem, vyráběli magnet a dokonce se snažili rušit magnetické pole.
zveřejněno: 13.únor 2014

Škola: Jak to chodí s ptáčky v zimě?

Ani v novém roce jsme nezaháleli. Měsíc leden jsme ve 2. B věnovali ptáčkům. Celé období jsme plnili nejrůznější úkoly, vyhledávali informace, prohlíželi obrázky a vyráběli. Nejprve jsme se seznámili s některými druhy ptáků, které jsme si rozdělili na ptáky stálé a tažné, a dále si pak povídali o tom, co dáváme ptáčkům do krmítka. Dětem pro zapamatování sloužil pracovní list a práce s interaktivní tabulí. Téma jsme zařadili i do českého jazyka (abecední pořádek) a pracovní výchovy (výroba krmítek). Naši pilnou práci jsme zakončili procházkou do přírody, kde jsme tiše pozorovali ptáčky. Připravili jsme pro ně také "talíř" plný dobrůtek. Děti si během práce osvojili propojenost člověka s přírodou.
zveřejněno: 13.únor 2014

Družina: Keramika v družince

Od 6. ledna 2014 opět chodíme s dětmi do DDM Mozaika v Železném Brodě na keramiku. Pod vedením paní J. Šírkové a L. Hudské vznikají první krásné výrobky, které jistě potěší naše nejbližší.
zveřejněno: 10.únor 2014

Škola: Zápis do prvních tříd

V úterý 4. února a ve středu 5. února proběhl na naší škole zápis do prvních tříd.
zveřejněno: 6.únor 2014

Družina: Leden v družince

Nezvykle teplé lednové počasí nás inspirovalo k výtvarně pracovním činnostem s názvem:
"Zimo, pojď už mezi nás."
Podařilo se nám ji přivolat?
zveřejněno: 28.leden 2014

Družina: Vánoční stromeček pro zvířátka

Již tradičně chodíme s dětmi do lesa připravit Vánoce pro zvířátka. Společně jsme jim odnesli kaštany, žaludy, mrkev, jablka, suchý chléb a ozdobili stromeček vánočními řetězy plných dobrot.

Na závěr jsme si společně popřáli hezké vánoční svátky, hodně radosti, zdraví a spokojenosti po celý rok 2014.

                                                                

                                                                          vychovatelky družinky Dana, Štěpánka, Kačka

 

zveřejněno: 6.leden 2014

Škola: Výstup na Kozákov (11. ročník)

I přes nepříznivé počasí jsme tradiční předvánoční výstup na Kozákov zvládli... :-)
Odměnou pro statečné byl teplý čaj, sušenka a účastnický list, který graficky zpracovala žákyně 7.A Adéla Janků.
zveřejněno: 19.prosinec 2013

Škola: Vánoční besídka v 5. B

Před výstupem na Kozákov jsme si připravili vánoční besídku ve třídě. Viktorka Janatková si připravila hip hopové vystoupení, Tomáš Petráček zazpíval vánoční koledu, na přání Katky Šebestové jsme si zahrály "židličkovanou". Byla vyhlášena taneční soutěž, hledali se ještěrky a hadi a také se maloval vánoční stromek! Mezitím se ochutnávalo domácí cukroví a také rozbalovaly dárečky!

Přejeme všem krásné vánoční svátky a v roce 2014 hodně zdraví!

                                                                                              Třída 5. B

zveřejněno: 19.prosinec 2013

Družina: Těšíme se na Vánoce

Těšení se na Vánoce jsme si s dětmi v družince krátili adventním tvořením, výrobou stolních vánočních stromečků, přáníček našim nejbližším…
zveřejněno: 18.prosinec 2013

Škola: Šplhavec 2013

Jako každý rok jsme na prvním stupni naší školy objevili mnoho talentovaných "Opiček". Na všech byla vidět veliká snaha. Ti nejlepší byli za své výkony odměněni.
zveřejněno: 11.prosinec 2013

Družina: Tajný čertovský výlet

Ve středu 4. prosince 2013 jsme v družince našli záhadný dopis. Od koho? Od samotného čerta Kleofáše, který si spokojeně žil v začouzeném peklíčku. Jenže, pekelný vládce Lucifer byl přesvědčený, že na světě už nejsou žádné hodné a šikovné děti. Kleofáš s ním ale nesouhlasil! Lucifer se rozzlobil a Kleofáše vyhnal z pekelné říše s tím, že musí takové děti najít a hlavně – musí splnit všechny úkoly vymyšlené samotným Lucife

 

„Pomůžete-li mně, můžu se vrátit zpátky za pekelnickými kamarády. Nesplníte-li úkoly, budu navždy bloudit sám lidským světem a peklo se mi navždy uzavře!

 

To jsou slova čerta Kleofáše a na nás dětech bylo dokázat, že čert Lucifer se mýlil a že všechny úkoly dokážeme hravě splnit. A jaké úkoly?

Strašidelný škleb, skoky v pytli, přeskakování a podlézání větve, zazpívat čertovskou píseň, namalovat čerta, nasbírat uhlí do kotlíku a najít čertovský poklad. Bylo úžasné sledovat, s jakou chutí a odhodlaností děti úkoly plnily, jak moc chtěly Kleofáše zachránit. A když našly poklad – čertovské uzenky, s jakou radostí si je opekly na čertovském ohništi.

Když jsme se vrátili do družinky, našli jsme přede dveřmi další obálku s dopisem tohoto znění:

„Děkuji stateční zachránci, všechny úkoly jste splnili, a tak se mi pekelná brána otevřela. Ve Vaší družince najdete odměnu za mou záchranu a ještě se za Vás přimluvím v pekle.“

                                                                                                      Váš veselý čert Kleofáš

                                                                          

Radost a spokojenost v očích dětí byla nepopsatelná a na závěr jsme popřáli Kleofášovi šťastnou cestu do začouzeného peklíčka.

 

zveřejněno: 9.prosinec 2013

Škola: Mikuláš 2013

zveřejněno: 6.prosinec 2013

Škola: Mikulášský trojboj

Rok utekl jako voda v Jizeře a opět nastal mikulášský čas.

Atletický oddíl se přímo na Mikuláše účastnil tří sportovních disciplín (skok z místa, hod plným míčem a šplh na tyči). Tento rok se objevila řada zájemců o sport i z řad 1. a 2. tříd. I tyto děti s radostí mezi sebou soupeřily a závodily.

Výsledky soutěže:

1. a 2. třída:

Dívky:                                                        Chlapci:

 1. Zuzana Šilhánová                             1. Roman Konovsij
 2. Hana Klingerová                               2. Vojtěch Koňák
 3. Lucie Donátová                                3. Nikolas Hájek


3. a 4. třídy:

Dívky:                                                        Chlapci:

1. Zdeňka Zikmundová                         1. Ota Déva
   a Anna Procházková                         2. Petr Klusák
2. Jana Čechová                                 3. Vojtěch Polcer
3. Jolana Havlová


5. třída:

Dívky:                                                        Chlapci:

 1. Linda Bui Thi Thui Link                      1. Jakub Šilhán a Kryštof Hasan
 2. Eva Zajícová                                  2. Jiří Paldus
 3. Markéta Lázničková                         3. Adam Vít
zveřejněno: 6.prosinec 2013

Škola: Výlet s tatínky 7.B

Vážení tatínkové,

berte prosím tento informační lístek jako srdečné pozvání. Nemohu Vám nic slíbit určitě, jenom věřím, že to pro Vás nebude ztracený čas. Můžete ho pojmout třeba jako nové nadechnutí před další prací, možná i s krásným výhledem a podzimně zpomaleným naladěním.

Blížil se konec října, byla sobota a my jsme se vydali na společnou procházku podzimní krajinou. Nám blízkou krajinou, plnou  vůně vlhké země, s ranními mlhami, zářivými barvami a slábnoucími slunečními paprsky.

Byl to pro mě milý zážitek, těšilo mě sledovat ty tváře otců, kteří tu dnes zastupovali všechny tatínky, povídat si s nimi a nahlédnout tak trošku do jejich světa. Vidět jejich reakce, slyšet jejich názory a cítit, jak oni vnímají život. Znovu se přesvědčit o tom, že bez jejich přítomnosti je všeho jenom polovina. To směřuji k nám ženám – maminkám, těm druhým polovinám zázemí pro naše děti.

Není jednoduché být rodičem, pevným a láskyplným. Dávat dětem to, co možná chybí i nám …

Jana Novotná
zveřejněno: 3.prosinec 2013

Škola: Plavecký kurz 2.B

Výuka tělesné výchovy v druhém ročníku je doplněna plaveckým kurzem. Do plaveckého bazénu v Turnově jsme se vydali celkem desetkrát. Plavecký kurz byl zakončen závody na vytrvalost, kdy se děti staly delfíny a kapry podle uplavané vzdálenosti. Nechyběly ale ani rychlostní závody. Nyní musíme opět vyměnit plavky a ručník za úbor na tělesnou výchovu a hurá do tělocvičny. Plavecký kurz byl pro děti velice přínosný a už se těšíme na plavání ve třetím ročníku.

 

zveřejněno: 3.prosinec 2013

Škola: Přírodovědná soutěž – určování ptáků

V týdnu 18. 11. – 22. 11. 2013 se žáci 2. – 9. tříd zúčastnili přírodovědné soutěže. Pro žáky bylo připraveno 22 vycpanin ptáků.

Žáci 2. - 5. tříd přiřazovali k rodovému a druhovému jménu - čísla.
Žáci 6. - 9. tříd k jednotlivým číslům vycpanin ptáků museli určit rodové a druhové jméno, ale také říši, kam se opeřenec řadí.
Výsledkovou listinu 1. stupně najdete zde a 2. stupně zde.

Nejlepšího výsledku dosáhl Michal Skrbek z 8. A!
Nejlepších výsledků dosáhla třída 7. A – průměr bodů na žáka 24!
Duhová škola gratuluje!
zveřejněno: 29.listopad 2013

Družina: Vyrábíme adventní věnečky

Přiblížil se čas vánoční – adventní doba, kterou jsme zahájili již tradiční výrobou závěsných adventních věnečků v DDM Mozaika. Všem se náramně povedly a jistě budou ozdobou všech dveří!

zveřejněno: 28.listopad 2013

Škola: Příběh kapky a workshop (8.A)

Dne 11. listopadu 2013 jsme se vydali na SUPŠS Železný Brod. Shlédli jsme zde putovní výstavu "Příběh kapky" – ta se týkala našeho významného fyzikálního chemika Jaroslava Heyrovského, který v roce 1959 získal Nobelovu cenu. Touto výstavou nás provedla Ing. Eva Hašková. Děkujeme!

Poté jsme se rozdělili na 4 skupiny, abychom se zúčastnili chemického workshopu, který zajistili mladí fyzikální chemici z ÚFCH J. Heyrovského AV ČR z Prahy pod vedením Ing. Květy Stejskalové, CSc.

Všechny naše skupiny si vyzkoušely 3 různé úlohy ze 4.

 1. skupina "stavebníci" – stavěli elektrické obvody, které můžete vidět na fotografiích.
  Dokázali rozsvítit žárovky nebo roztočit vrtuli.
 2. skupina "modeláři" – sestavovali modely chemických sloučenin.
 3. skupina "chemici" – podle pokusů jsme rozpoznali, zda jde o roztok kyselý či zásaditý.
  Naší ochranou byly brýle, rukavice a plášť.
 4. skupina "měřiči" – měřili napětí na multimetru, po sestavení baterie pomocí citronu, rajčete, okurky a jablka.

Pro nás to byl příjemný zážitek a ukázka, že chemie není jen o učení, ale i o zajímavých pokusech.

Třída 8.A
zveřejněno: 21.listopad 2013
Strana 14 z 24   Stránky: První Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Další Poslední