Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.loi@cbjdorblezsz1i
Novinky na e-mail:
Domů - Informace školní jídelny k novému školnímu roku

Informace školní jídelny k novému školnímu roku


Stravování ve ŠJ

 

 

informace pro strávníky k zahájení šk.roku 2016/ 2017

 

1.Školní jídelna vaří od čtvrtka 1. 9. 2016. Obědy na tento den musí

být přihlášeny během přípravného týdne (24. 8. –31. 8. 2016) nebo

nejpozději do čtvrtka 1. 9.  do 7.00 hodin ráno buď ústně nebo 

telefonicky – 778 429 198.

   

Výdej obědů :                      11.00 – 11.30 hodin

                                     

 

2. Od 2. 9. 2016 je stravování zajištěno pro všechny zájemce

na základě přihlášky ke stravování, kterou žáci  obdrží ve čtvrtek

ve škole a donesou ji vyplněnou a podepsanou v pátek 2. 9. 2016

do školy. Upozorňuji na to, že přihlášku ke stravování musí vyplnit    každý strávník (jen děti, dospělí ne), i když se stravoval v minulém školním roce.

 

3. Informace pro rodiče prvňáčků:

Pokud nemáte děti přihlášené již během přípravného týdne, proběh-

ne setkání rodičů prvňáčků, kteří se budou stravovat ve ŠJ, ve čtvrtek

1. 9. 2016 v 8.30 – 8.45 ve školní jídelně ( hlavním vchodem), kde dostanete všechny informace a budete moci dítě ke stravování při-

hlásit. Přineste si 100,- Kč zálohu na čip na stravování.

   

4. Žáci 2. tříd dostanou čipy ve svých  třídách v pátek  2. 9. 2016  .

 

5. Vnitřní řád ŠJ, jídelníček i ostatní informace týkající se stravování       jsou k nahlédnutí na internetových stránkách školy.

 

                                                       

                                                        Hnátayová Radka, ved. ŠJ