Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.loi@cbjdorblezsz1i
Novinky na e-mail:
Domů - Informace pro strávníky k ukončení školního roku

Informace pro strávníky k ukončení školního roku


VÝKUP ČIPŮ!!!

9.A, 9.B + všichni, kteří odcházejí z naší školy,

přijďte vrátit čip na stravování. Výkup bude probíhat ve dnech 26. 6. – 28. 6. 2013 v kanceláři vedoucí ŠJ.

Současně žádám všechny majitele čipů, kteří na obědy nechodí, aby je přišli vrátit také. Strávníci,
kteří nebyli za poslední 3 měsíce ani jednou na obědě, budou vyškrtnuti z evidence bez nároku
na vrácení zálohy za čip.

                            vedoucí ŠJ