Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.loi@cbjdorblezsz1i
Novinky na e-mail:

Škola je zapojena do projektu „Šablony v Duhové škole“,s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003964


Škola získala od Evropské unie v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU peníze školám) částku 1 738 819 Kč  za účelem zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.
Z projektu vzniknou sady digitálně učebních materiálů (DUM), které budou veřejně přístupné na stránkách: http://dum.zeleznybrod.prozakladky.cz/


HODINA POHYBU NAVÍC

I v letošním školním roce 2017/18 se naše škola zapojí do pokusného ověřování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Cílem pokusného ověřování je zvýšit motivaci žáků a žákyň k pohybovým aktivitám.  Projekt je zaměřen na žáky prvních až třetích tříd navštěvujících školní družinu.

Při HPN se žáci seznámí se základy volejbalu, fotbalu, házené, košíkové, ragby a bruslení.

Hodiny probíhájí: 

1. třída      středa     14.00 až 14.45     Skrbková Lenka

2. třída      čtvrtek    13.00 až 13.45     Lufinka Jan

3. třída      čtvrtek    13.00 až 13.45     Skrbková Lenka