Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

Škola: Dětský den s piráty ze 3. B

Pro děti byl připraven na Den dětí dopolední program s pirátskou tematikou. Nejprve jsme si vyrobili pirátské masky, zakreslili ostrovy do mapy pokladu a vydali jsme se na pirátskou plavbu za pokladem. Hledání nebylo jednoduché, protože poklad byl velmi dobře ukryt. Honba za pokladem byla úspěšná a na každého piráta čekala odměna. Den dětí jsme si náramně užili a nikdo se hlavně neutopil.                                

 tř. uč. Vlachová Pavla

zveřejněno: 23.červen 2015

Škola: Včelař

V rámci výuky Prvouky navštívila třída 2. A a 2. B pana včelaře Novotného v Těpeřích. Před samotným zážitkem u včelína i v něm se děti prošly po naučné stezce, kterou připravily třídní učitelky obou tříd.
Sáblová Michaela
zveřejněno: 19.červen 2015

Škola: Pasování prvňáků na čtenáře

První školní rok uběhl dětem jako voda a mnozí již velmi pěkně čtou. Během školního roku 2014/2015 jsme několikrát navštívili knihovnu. Dnes to byla návštěva slavnostní. Prvňáčkové byli pasováni rytířem na čtenáře.

Paní knihovnice Dana Hudíková je velice mile přivítala a v úvodu je seznámila s průběhem pasování. Děti přečetly verš z básně a potleskem přivítaly rytíře jako z pohádky. Každé dítě pokleklo před rytíře a on je mečem pasoval na čtenáře. Děti potvrdily pasování svým podpisem a obdržely knihu veršů od Jiřího Žáčka společně s diplomem. Zároveň dostal i průkaz čtenáře ten, kdo přinesl přihlášku do knihovny. Nastalo slavnostní fotografování. Děti si mohly vypůjčit první knížku. Slavnostní návštěvu ukončil sladký bonbon a písnička pro paní knihovnici.

Tak hodně přečtených knížek, milé děti!

Milena Hlubučková, učitelka 1. A

zveřejněno: 16.červen 2015

Škola: 6. B v Českém ráji

Školní výlet naší třídy byl dvoudenní. Naším cílem bylo rekreační středisko Pařez nedaleko Prachovských skal. Počasí bylo nádherné. V táboře jsme smočili naše nohy a energii si dodali obědem, zvláště výtečnou špenátovou polévkou! Poté jsme vyrazili do Prachovských skal, které nás trochu ochladily. Vyhlídky do Českého ráje byly krásné. Před večeří jsme se ochladili koupáním a po odpočinku jsme všichni zašli na hřiště, kde se utkala děvčata v přehazované. Kluci si zahráli fotbálek. Druhý den jsme si užili pěkného prostředí v táboře a pak se vydali na vlak.

Výlet byl plný pohody a sluníčka!

Děkujeme paní učitelce Roštejnské za doprovod na našem výletě.

Chválíme a doporučujeme tábor Pařez! Pěkné místo, chatky, hřiště, dobré jídlo a svačiny navíc! Děkujeme.

Výletům zdar a přejeme krásné léto
Malinová Soňa
zveřejněno: 15.červen 2015

Škola: Kvasinky v 6. B

Laboratorní práce z přírodopisu byla na téma kvasinky. Žáci si ověřili prakticky, že se při kvašení uvolňuje oxid uhličitý, který dokázal nafouknout balónek. A samozřejmě se podívali na kvasinky z pohledu mikroskopu.
Malinová Soňa

zveřejněno: 15.červen 2015

Škola: Duha z cukru

Na hodině chemie žáci deváté třídy a třídy 8. B dostali za úkol vytvořit z cukru, vody a potravinářských barviv duhu z cukru. Postup museli vymyslet a chemické sklo mohli využít jakékoliv. A jak se jim to povedlo? Odpověď najdete na fotografiích!
Malinová Soňa
zveřejněno: 15.červen 2015

Škola: Výlet 3. B do Šťastné země

Ve středu 13. května jsme se vydali na výlet do Šťastné země. Využili jsme hezkého počasí a brzkého termínu, kdy ještě není v areálu tolik návštěvníků. Na výlet jsme se vyrazili brzy ráno vlakem, ale děti s nadšením vstávaly, aby si nenechaly ujít spoustu zážitků. Ve Šťastné zemi jsme si prošli Geo-park a později jsme si zařádili na různých atrakcích. Děti si výlet náramně užily a nejraději by jely ještě jednou.

Tř. učitelka Vlachová Pavla

 

 

zveřejněno: 29.květen 2015

Škola: Školní výlet 7.A IQ LANDIA Liberec

zveřejněno: 26.květen 2015

Škola: Německo 2015

V týdnu od 18. do 22. května 2015 se žáci osmých a devátého ročníku zúčastnili jazykově poznávacího pobytu v německém Seifhennersdorfu.
Děti strávily pět dní v tamním KIEZU, kde každý den procvičovaly zábavnou formou zejména německou konverzaci.
Svoje jazykové schopnosti pak trénovaly například při Stadtrallye Zittau, návštěvě aquaparku v Groẞchőnau, Hygienického muzea a při nákupech suvenýrů a dárků pro sebe, rodiče i kamarády v Drážďanech, diskotékách i grilování.
Pobyt v Německu byl pro většinu dětí první zkušeností s použitím jazyka v jeho přirozeném prostředí, a proto je velmi dobrou motivací pro další studium němčiny.

Děkujeme městu Železný Brod za příspěvek na dopravu dětí.
zveřejněno: 26.květen 2015

Škola: Orbis pictus prvňáků

Ve dnech 23. a 24. dubna 2015 se na naší škole konala akce Orbis pictus. První třídy si v tento den udělaly výlet na Pěnčín. Autobus nás zavezl do nedaleké vesnice, kde se děti seznámily se sklářskou výrobou tohoto kraje a navštívily kozí a ovčí farmu.
Jako první byla svačina a poté se nás ujal pan průvodce, který nás podle plánku vyslal do pavilonku, kde si děti zhotovily náramek nebo mozaikový obrázek. Zde se hned ukázala trpělivost jednotlivých žáků a smysl pro výtvarné cítění. Brzy se objevovaly první náramky, které budou zdobit zápěstí mnohých maminek. Po zhotovení výrobků nás pan průvodce pěknou pohádkou zasvětil do tajů skleněných korálků. V malém kinosálku jsme zhlédli život a práci na farmě. Následovala ochutnávka sýrů a prohlídka zvířat. V ohradě se pyšnil svým kouzelným vějířem páv a ukazoval se na všechny světové strany.
Po další malé svačině jsme se přepravili na cestu Hamrštici, po které jsme se vydali na zpáteční cestu do Železného Brodu. Jen čas nás tlačil. Jídelna čekala! Naplánované hry jsme museli odložit. Plně nás obklopila jarní příroda a jen vršky krásných Krkonoš se ještě bělely posledními zbytky sněhu. Po cestě nás doprovázely skalky barevných květů, záhony narcisů a pučící stromy. Zanedlouho jsme byli na Dupandě. V Těpeřích a na Chlístově se někteří žáci oddělili a odešli domů. Krátká zastávka nás čekala v kravíně Bzí-rozcestí. Malá telátka byla roztomilá, ale z velkých krav a býků šel respekt. A byl tu Chlístov, kde jsme cestou seběhli na Vrší. Zde se otevřely krásné pohledy na rozlehlá pole a kopce ležící okolo našeho města. Děti nastavily ruku a měly městečko Železný Brod jako na dlani. Řeka Jizera se třpytila do dáli jako nejkrásnější stuha. Ke konci trasy se i únava objevila. V jídelně však po dobrém obědě všichni pookřáli a zbyly jen hezké vzpomínky.
Milena Hlubučková
zveřejněno: 9.květen 2015

Škola: ZAYFERUS - Dravci

Ve středu 29. dubna 2015 jsme se všichni po první vyučovací hodině přesunuli na fotbalový stadion, kde na nás čekali dravci společnosti na ochranu dravých ptáků ZAYFERUS.
Krásné, i když poněkud chladnější počasí nás doprovázelo při akci, která přispěla k rozšíření znalostí dětí v oblasti prvouky, přírodovědy a přírodopisu. Někteří žáci vyhráli zajímavé ceny (pexeso, kalendář, vstupenky) za správnou odpověď týkající se dravců. Aničce Hankové z 1. A navíc za odměnu přistál na její malé ručičce kondor. Všichni jí tleskali za statečnost a odvahu.
zveřejněno: 9.květen 2015

Škola: Zdravý životní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji

Naše škola je partnerem projektu "ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI"

Žáci zapojených tříd (3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 6.A, 6.B, 7.A, 9.A) se zúčastní vzdělávacích programů na téma zdravého životního stylu vedených odborníky z praxe. Dále budou mít možnost se zapojit do výuky dopravní výchovy a vyzkouší si údržbu a drobné opravy jízdního kola. Projektu se zúčastní také pedagogové, kteří chtějí získat více informací na tato témata. Jakožto partner projektu, obdrží naše škola 6 kusů jízdních kol, která zůstanou v majetku školy. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

zveřejněno: 4.květen 2015

Škola: Hmyz pod drobnohledem v 6. B

Na hodinách přírodopisu, jsme dokončili kapitolu hmyzu. A tak jsme opět využili naše mikroskopy. Sledovali jsme jednotlivé části těla hmyzu. Podařilo se nám je zaznamenat na fotoaparát a tak vás zveme na „prohlídku“ naší práce s mikroskopem, tentokrát uvidíte motýlí křídla, křídla mouchy a sršně. Také končetiny, tykadla…
Mgr. Soňa Malinová
zveřejněno: 12.duben 2015

Škola: Naši chemici

Žáci osmých tříd se na 4 hodiny proměnili v chemiky. Opět jsme navštívili chemické laboratoře zdejší sklářské školy. Téma laboratorních prací - oxidy. Už víme, co je Kippův přístroj, ve kterém se připravují plyny. Viděli jsme přípravu oxidu uhličitého, jeho důkaz a také barevný důkaz oxidu siřičitého. Pozorovali jsme vznik plynů dusíku, zbarvení plamene sloučeninami sodíku a lithia, chemickou sopku. Samostatně jsme pracovali s plynovým kahanem, žíhali jsme, dekantovali, filtrovali… Pracovali jsme se zásadotvornými oxidy – připravili jsme maltu. Zjišťovali kryvost oxidů nejen pro malíře a poslední prací jsme získali oxid železitý. O naší kvalitě práce rozhodl důkaz. Některým dopadl na výbornou!

Laboratoře s námi navštívili 3 žáci deváté třídy, kteří se chystají na okresní kolo chemické olympiády.

Děkujeme paní Janě Žídkové za přípravu laboratorních prací, komentáře, ukázky…
Mgr. Malinová Soňa
zveřejněno: 7.březen 2015

Škola: Přírodopis v 7. A

Jedním z témat bylo pozorování mechu pod mikroskopem. Tentokrát již všichni žáci mohli k laboratorní práci využít mikroskop s LED osvětlením.
Mgr. Malinová Soňa
zveřejněno: 7.březen 2015

Škola: Chemie v 8. B a 9. A

Prohlédněte si fotografie z laboratorních prací, tentokrát z učebny chemie v naší škole.
Mgr. Malinová Soňa
zveřejněno: 7.březen 2015

Škola: Prvoci v 6. B

Na několika fotografiích jsme zaznamenali naši laboratorní práci na téma nálevníci.

Mgr. Malinová Soňa


zveřejněno: 7.březen 2015

Škola: Vyjmenovaná slova hravě a skupinově ve 3.B

Ve třetím ročníku se děti učí v českém jazyce vyjmenovaná slova. Pro lepší zapamatování a osvojení si vyjmenovaných slov řeší děti různé úkoly a hrají hry. Důležitou součástí výuky je i forma skupinového vyučování, kdy se všichni žáci podílejí na splnění zadané práce. Jednou skupinovou aktivitou byl projekt: "Co vím o sýkoře, syslu a sýčkovi?". Během týdne děti sestavovaly rozstříhaný text, doplňovaly i,í/y,ý, lepily puzzle, kreslily a tvořily plakáty o vylosovaném zvířeti. Děti práce velice bavila a již se těší na další skupinové tvoření a učení se hravou formou.

Pavla Vlachová (tř. učitelka 3.B)

0
zveřejněno: 6.březen 2015

Škola: Zimní školní výlet II. A a II. B do Vysokého nad Jizerou

Zimní školní výlet II. A a II. B do Vysokého nad Jizerou s podtématem

"Loučení se zimou"

se uskutečnil v úterý 3. března 2015

Počasí nám doopravdy přálo. Děti si výlet užily a domů jely příjemně unavené a plné dojmů.

Jaký byl program dne? Stačilo si přivstat a přijít v 7:30 pod SUPŠS, dále navštívit Vlastivědné muzeum, nasvačit se v ZŠ na náměstí, popadnout svůj bob a sjíždět kopec, nadlábnout se Svíčkovou se třemi a více knedlíky, pak už se stačilo jen rozhodnout, zda dát přednost cukrárně nebo odpolednímu bobování. Za třídu 2.A zde přikládám fotografie z nevšedně zdařilého výletu.                                  

                                                                                                                                                        Michaela Sáblová, tř. uč. 2.A

zveřejněno: 3.březen 2015

Škola: Šesťáci v magnetickém poli

Po čase se zase šesťáci vydali zkoumat pole, tentokrát magnetické. Žáci si vyzkoušeli, co se naučili o magnetických vlastnostech. Poznávali feromagnetické látky, hledali póly a netečné pásmo magnetu, pozorovali vzájemné působení magnetů, pomocí magnetky zkoumali magnetické pole, kouzlili s magnetem, vyráběli magnet a dokonce se snažili rušit magnetické pole.
Lenka Roštejnská

zveřejněno: 28.únor 2015
Strana 1 z 2   Stránky: 1 2 Další Poslední