Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

Družina: Čarodějnický týden

Poslední dubnové dny byly v družince opět motivované čarodějnicemi. Povídali jsme si o tradicích a zvycích připadajících každý rok na 30. duben. Děti vařily kouzelné lektvary, vyráběly si svoji čarodějku a vše vyvrcholilo společnou hrou plné nástrah NA ČARODĚJNICKÉ STEZCE.
zveřejněno: 30.duben 2015

Družina: Večerníček slaví 50 let a my s ním

Asi nejslavnější figurka naší televizní tvorby slaví padesát let! Od 2. ledna 1965 nám panáček v papírové čepici dává dobrou noc a milují ho děti i dospělí. Večerníčka namaloval výtvarník Radek Pilař, který je i autorem celé znělky. Hudbu zkomponoval Ladislav Simon.

Nejen to, ale i další zajímavosti se děti dozvěděly o naší oblíbené postavičce, o Večerníčkovi. A protože nám od té doby přinesl spoustu krásných pohádek, chtěli jsme si k jeho narozeninám znovu připomenout ty nejlepší a nejoblíbenější.

Děti v družince poznávaly pohádkové knihy a postavy, skládaly puzzle, luštily a doplňovaly celou řadu úkolů s večerníčkovskou tématikou, vyráběly Večerníčka a nakonec se naučily písničku od K. Černocha: "Dříve než nám klesnou víčka těsně před spaním, uvidíme Večerníčka, jak se uklání…"

Výsledkem týdenního projektu je družinka plná pohádkových postav a obrázků.

zveřejněno: 21.duben 2015

Škola: Hmyz pod drobnohledem v 6. B

Na hodinách přírodopisu, jsme dokončili kapitolu hmyzu. A tak jsme opět využili naše mikroskopy. Sledovali jsme jednotlivé části těla hmyzu. Podařilo se nám je zaznamenat na fotoaparát a tak vás zveme na „prohlídku“ naší práce s mikroskopem, tentokrát uvidíte motýlí křídla, křídla mouchy a sršně. Také končetiny, tykadla…
Mgr. Soňa Malinová
zveřejněno: 12.duben 2015

Družina: Keramika děti baví

Od listopadu 2014 chodíme s dětmi do DDM Mozaika na keramiku, která je moc baví. Pod odborným vedením paní Jitky Šírkové a Ludmily Hudské se dětem daří vyrobit vskutku originální krásná dílka.
zveřejněno: 1.duben 2015

Družina: Přání k Velikonocům

Velikonoce se blíží a děti z družinky měly plné ruce práce. Malovaly, stříhaly, lepily a vyráběly si různé velikonoční dekorace, které určitě vyzdobí jejich domovy.

 

Krásné prožití velikonočních svátků plné pohody a jarního sluníčka s úsměvem na rtech přejí děti a paní vychovatelky ze školní družiny.

 

zveřejněno: 1.duben 2015

Družina: Vynášení Morany a vítání jara

Oživit tradice našich předků jsme se pokusili prostřednictvím vystrojené figuríny Morany, kterou si děti společnými silami v družince vyrobily.

Ve čtvrtek 19. března jsme ji za zpěvu říkadel společně vhodili do řeky Jizery a rozloučili se tak se zimou. Po tomto rituálu už může Vesna opět začít kralovat.

Tak na shledanou zimo, vítej nové jaro!

zveřejněno: 23.březen 2015

Škola: Naši chemici

Žáci osmých tříd se na 4 hodiny proměnili v chemiky. Opět jsme navštívili chemické laboratoře zdejší sklářské školy. Téma laboratorních prací - oxidy. Už víme, co je Kippův přístroj, ve kterém se připravují plyny. Viděli jsme přípravu oxidu uhličitého, jeho důkaz a také barevný důkaz oxidu siřičitého. Pozorovali jsme vznik plynů dusíku, zbarvení plamene sloučeninami sodíku a lithia, chemickou sopku. Samostatně jsme pracovali s plynovým kahanem, žíhali jsme, dekantovali, filtrovali… Pracovali jsme se zásadotvornými oxidy – připravili jsme maltu. Zjišťovali kryvost oxidů nejen pro malíře a poslední prací jsme získali oxid železitý. O naší kvalitě práce rozhodl důkaz. Některým dopadl na výbornou!

Laboratoře s námi navštívili 3 žáci deváté třídy, kteří se chystají na okresní kolo chemické olympiády.

Děkujeme paní Janě Žídkové za přípravu laboratorních prací, komentáře, ukázky…
Mgr. Malinová Soňa
zveřejněno: 7.březen 2015

Škola: Přírodopis v 7. A

Jedním z témat bylo pozorování mechu pod mikroskopem. Tentokrát již všichni žáci mohli k laboratorní práci využít mikroskop s LED osvětlením.
Mgr. Malinová Soňa
zveřejněno: 7.březen 2015

Škola: Chemie v 8. B a 9. A

Prohlédněte si fotografie z laboratorních prací, tentokrát z učebny chemie v naší škole.
Mgr. Malinová Soňa
zveřejněno: 7.březen 2015

Škola: Prvoci v 6. B

Na několika fotografiích jsme zaznamenali naši laboratorní práci na téma nálevníci.

Mgr. Malinová Soňa


zveřejněno: 7.březen 2015

Škola: Vyjmenovaná slova hravě a skupinově ve 3.B

Ve třetím ročníku se děti učí v českém jazyce vyjmenovaná slova. Pro lepší zapamatování a osvojení si vyjmenovaných slov řeší děti různé úkoly a hrají hry. Důležitou součástí výuky je i forma skupinového vyučování, kdy se všichni žáci podílejí na splnění zadané práce. Jednou skupinovou aktivitou byl projekt: "Co vím o sýkoře, syslu a sýčkovi?". Během týdne děti sestavovaly rozstříhaný text, doplňovaly i,í/y,ý, lepily puzzle, kreslily a tvořily plakáty o vylosovaném zvířeti. Děti práce velice bavila a již se těší na další skupinové tvoření a učení se hravou formou.

Pavla Vlachová (tř. učitelka 3.B)

0
zveřejněno: 6.březen 2015

Škola: Zimní školní výlet II. A a II. B do Vysokého nad Jizerou

Zimní školní výlet II. A a II. B do Vysokého nad Jizerou s podtématem

"Loučení se zimou"

se uskutečnil v úterý 3. března 2015

Počasí nám doopravdy přálo. Děti si výlet užily a domů jely příjemně unavené a plné dojmů.

Jaký byl program dne? Stačilo si přivstat a přijít v 7:30 pod SUPŠS, dále navštívit Vlastivědné muzeum, nasvačit se v ZŠ na náměstí, popadnout svůj bob a sjíždět kopec, nadlábnout se Svíčkovou se třemi a více knedlíky, pak už se stačilo jen rozhodnout, zda dát přednost cukrárně nebo odpolednímu bobování. Za třídu 2.A zde přikládám fotografie z nevšedně zdařilého výletu.                                  

                                                                                                                                                        Michaela Sáblová, tř. uč. 2.A

zveřejněno: 3.březen 2015

Škola: Šesťáci v magnetickém poli

Po čase se zase šesťáci vydali zkoumat pole, tentokrát magnetické. Žáci si vyzkoušeli, co se naučili o magnetických vlastnostech. Poznávali feromagnetické látky, hledali póly a netečné pásmo magnetu, pozorovali vzájemné působení magnetů, pomocí magnetky zkoumali magnetické pole, kouzlili s magnetem, vyráběli magnet a dokonce se snažili rušit magnetické pole.
Lenka Roštejnská

zveřejněno: 28.únor 2015

Škola: Plavání 3.B

Plavecký kurz je u konce

V letošním školním roce se na žáky 3.B opět těšily paní plavčice z turnovského bazénu. Během plaveckého kurzu děti zlepšovaly techniku plaveckých stylů a naučily se ještě další plavecké dovednosti. Nejvíce se dětem líbily skoky do vody. Nechybělo také plavání pod vodou. Plavecký kurz byl ukončen závody na rychlost a vytrvalost. Teď nás už čeká ve škole tělesná výchova v tělocvičně, na hřišti nebo se také vydáme do lesa. Ale i bez plavek a ručníku si děti užijí ještě spoustu radosti z pohybu.

Děkujeme personálu Plaveckého bazénu v Turnově za zpestření výuky plavání.

Pavla Vlachová (tř. učitelka 3.B)

zveřejněno: 20.únor 2015

Družina: Masopust v družině

Masopust je obdobím karnevalového veselí. I v naší družince se snažíme tradice maškarního reje pravidelně udržovat. Povídali jsme si o tradicích a zvycích masopustu, aby děti věděly, proč se slaví. Vyrobili jsme si veselé šašky a klauny, masopustní plakát a společně si vyzdobili hernu na masopustní odpoledne.

17. únor 2015 nemohl začít jinak než tancem, promenádou masek a veselým dováděním na známé dětské písničky. Nechyběly soutěže, hry a netradiční úkoly s masopustní tématikou.

Celé úterní odpoledne se z herny ozýval smích, hudba, tanec a to byla jistota, že jsme si karneval náležitě užili. Všechny masky odcházely z družinky se sladkou odměnou a diplomem.

zveřejněno: 19.únor 2015

Škola: Zápis 2015

Ve dnech 10. a 11. února 2015 proběhl na naší duhové škole zápis budoucích prvňáčků. A jak zápis probíhal? Děti se nám představily, zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku. Předvedly znalosti geometrických tvarů, barev, počtů a písmenek. Poté následovala grafomotorická cvičení a na závěr nám namalovaly postavu. A protože každá práce zaslouží odměnu, dostaly dárečky, které jim vyrobili jejich starší kamarádi.
zveřejněno: 12.únor 2015

Družina: Zimní radovánky

Zima nám konečně nadělila dlouho očekávaný sníh, který si děti užily na louce pod Hrubou Horkou.

zveřejněno: 29.leden 2015

Družina: Leden ve školní družině

V letošním roce je pohled z okna smutný. Často prší, sníh už nejiskří a mění se v bláto a sluníčko si neustále pohrává se rtutí teploměru. Naštěstí je mnoho aktivit, kterými se můžeme v družince zabavit. Chodíme  na keramiku do DDM Mozaika a se zimou si hrajeme nejen při výtvarných činnostech. Nezapomínáme na lesní zvěř, pro kterou je mírná zima radostná a v krmelci od nás vždy najde něco dobrého.

zveřejněno: 22.leden 2015

Škola: Poslední hodina chemie 8. B v roce 2014

Na závěr roku 2014 jsme chemii strávili v prostorách chemických laboratoří na zdejší sklářské škole pod vedením paní Jany Žídkové. Prováděli jsme filtraci, krystalizaci, destilaci a shlédli další zajímavé pokusy.
Mgr. Soňa Malinová
zveřejněno: 20.leden 2015

Škola: Šesťáci v elektrickém poli

Při jedné z hodin fyziky si žáci 6. ročníku vyzkoušeli, co se naučili o elektrických vlastnostech. Třeli polyethylenové a papírové proužky, lepili brčka a balonky, rozskákali papírky, ovládali bubliny, ohýbali vodu, měřili elektrický náboj, vyráběli blesky až jim vstávaly vlasy (naštěstí ne hrůzou z fyziky).
Mgr. Lenka Roštejnská
zveřejněno: 26.prosinec 2014
Strana 2 z 3   Stránky: První Předchozí 1 2 3 Další Poslední