Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.loi@cbjdorblezsz1i
Novinky na e-mail:

Škola: Šplhavec 2013

Jako každý rok jsme na prvním stupni naší školy objevili mnoho talentovaných "Opiček". Na všech byla vidět veliká snaha. Ti nejlepší byli za své výkony odměněni.
zveřejněno: 11.prosinec 2013

Družina: Tajný čertovský výlet

Ve středu 4. prosince 2013 jsme v družince našli záhadný dopis. Od koho? Od samotného čerta Kleofáše, který si spokojeně žil v začouzeném peklíčku. Jenže, pekelný vládce Lucifer byl přesvědčený, že na světě už nejsou žádné hodné a šikovné děti. Kleofáš s ním ale nesouhlasil! Lucifer se rozzlobil a Kleofáše vyhnal z pekelné říše s tím, že musí takové děti najít a hlavně – musí splnit všechny úkoly vymyšlené samotným Lucife

 

„Pomůžete-li mně, můžu se vrátit zpátky za pekelnickými kamarády. Nesplníte-li úkoly, budu navždy bloudit sám lidským světem a peklo se mi navždy uzavře!

 

To jsou slova čerta Kleofáše a na nás dětech bylo dokázat, že čert Lucifer se mýlil a že všechny úkoly dokážeme hravě splnit. A jaké úkoly?

Strašidelný škleb, skoky v pytli, přeskakování a podlézání větve, zazpívat čertovskou píseň, namalovat čerta, nasbírat uhlí do kotlíku a najít čertovský poklad. Bylo úžasné sledovat, s jakou chutí a odhodlaností děti úkoly plnily, jak moc chtěly Kleofáše zachránit. A když našly poklad – čertovské uzenky, s jakou radostí si je opekly na čertovském ohništi.

Když jsme se vrátili do družinky, našli jsme přede dveřmi další obálku s dopisem tohoto znění:

„Děkuji stateční zachránci, všechny úkoly jste splnili, a tak se mi pekelná brána otevřela. Ve Vaší družince najdete odměnu za mou záchranu a ještě se za Vás přimluvím v pekle.“

                                                                                                      Váš veselý čert Kleofáš

                                                                          

Radost a spokojenost v očích dětí byla nepopsatelná a na závěr jsme popřáli Kleofášovi šťastnou cestu do začouzeného peklíčka.

 

zveřejněno: 9.prosinec 2013

Škola: Mikuláš 2013

zveřejněno: 6.prosinec 2013

Škola: Mikulášský trojboj

Rok utekl jako voda v Jizeře a opět nastal mikulášský čas.

Atletický oddíl se přímo na Mikuláše účastnil tří sportovních disciplín (skok z místa, hod plným míčem a šplh na tyči). Tento rok se objevila řada zájemců o sport i z řad 1. a 2. tříd. I tyto děti s radostí mezi sebou soupeřily a závodily.

Výsledky soutěže:

1. a 2. třída:

Dívky:                                                        Chlapci:

 1. Zuzana Šilhánová                             1. Roman Konovsij
 2. Hana Klingerová                               2. Vojtěch Koňák
 3. Lucie Donátová                                3. Nikolas Hájek


3. a 4. třídy:

Dívky:                                                        Chlapci:

1. Zdeňka Zikmundová                         1. Ota Déva
   a Anna Procházková                         2. Petr Klusák
2. Jana Čechová                                 3. Vojtěch Polcer
3. Jolana Havlová


5. třída:

Dívky:                                                        Chlapci:

 1. Linda Bui Thi Thui Link                      1. Jakub Šilhán a Kryštof Hasan
 2. Eva Zajícová                                  2. Jiří Paldus
 3. Markéta Lázničková                         3. Adam Vít
zveřejněno: 6.prosinec 2013

Škola: Výlet s tatínky 7.B

Vážení tatínkové,

berte prosím tento informační lístek jako srdečné pozvání. Nemohu Vám nic slíbit určitě, jenom věřím, že to pro Vás nebude ztracený čas. Můžete ho pojmout třeba jako nové nadechnutí před další prací, možná i s krásným výhledem a podzimně zpomaleným naladěním.

Blížil se konec října, byla sobota a my jsme se vydali na společnou procházku podzimní krajinou. Nám blízkou krajinou, plnou  vůně vlhké země, s ranními mlhami, zářivými barvami a slábnoucími slunečními paprsky.

Byl to pro mě milý zážitek, těšilo mě sledovat ty tváře otců, kteří tu dnes zastupovali všechny tatínky, povídat si s nimi a nahlédnout tak trošku do jejich světa. Vidět jejich reakce, slyšet jejich názory a cítit, jak oni vnímají život. Znovu se přesvědčit o tom, že bez jejich přítomnosti je všeho jenom polovina. To směřuji k nám ženám – maminkám, těm druhým polovinám zázemí pro naše děti.

Není jednoduché být rodičem, pevným a láskyplným. Dávat dětem to, co možná chybí i nám …

Jana Novotná
zveřejněno: 3.prosinec 2013

Škola: Plavecký kurz 2.B

Výuka tělesné výchovy v druhém ročníku je doplněna plaveckým kurzem. Do plaveckého bazénu v Turnově jsme se vydali celkem desetkrát. Plavecký kurz byl zakončen závody na vytrvalost, kdy se děti staly delfíny a kapry podle uplavané vzdálenosti. Nechyběly ale ani rychlostní závody. Nyní musíme opět vyměnit plavky a ručník za úbor na tělesnou výchovu a hurá do tělocvičny. Plavecký kurz byl pro děti velice přínosný a už se těšíme na plavání ve třetím ročníku.

 

zveřejněno: 3.prosinec 2013

Škola: Přírodovědná soutěž – určování ptáků

V týdnu 18. 11. – 22. 11. 2013 se žáci 2. – 9. tříd zúčastnili přírodovědné soutěže. Pro žáky bylo připraveno 22 vycpanin ptáků.

Žáci 2. - 5. tříd přiřazovali k rodovému a druhovému jménu - čísla.
Žáci 6. - 9. tříd k jednotlivým číslům vycpanin ptáků museli určit rodové a druhové jméno, ale také říši, kam se opeřenec řadí.
Výsledkovou listinu 1. stupně najdete zde a 2. stupně zde.

Nejlepšího výsledku dosáhl Michal Skrbek z 8. A!
Nejlepších výsledků dosáhla třída 7. A – průměr bodů na žáka 24!
Duhová škola gratuluje!
zveřejněno: 29.listopad 2013

Družina: Vyrábíme adventní věnečky

Přiblížil se čas vánoční – adventní doba, kterou jsme zahájili již tradiční výrobou závěsných adventních věnečků v DDM Mozaika. Všem se náramně povedly a jistě budou ozdobou všech dveří!

zveřejněno: 28.listopad 2013

Škola: Příběh kapky a workshop (8.A)

Dne 11. listopadu 2013 jsme se vydali na SUPŠS Železný Brod. Shlédli jsme zde putovní výstavu "Příběh kapky" – ta se týkala našeho významného fyzikálního chemika Jaroslava Heyrovského, který v roce 1959 získal Nobelovu cenu. Touto výstavou nás provedla Ing. Eva Hašková. Děkujeme!

Poté jsme se rozdělili na 4 skupiny, abychom se zúčastnili chemického workshopu, který zajistili mladí fyzikální chemici z ÚFCH J. Heyrovského AV ČR z Prahy pod vedením Ing. Květy Stejskalové, CSc.

Všechny naše skupiny si vyzkoušely 3 různé úlohy ze 4.

 1. skupina "stavebníci" – stavěli elektrické obvody, které můžete vidět na fotografiích.
  Dokázali rozsvítit žárovky nebo roztočit vrtuli.
 2. skupina "modeláři" – sestavovali modely chemických sloučenin.
 3. skupina "chemici" – podle pokusů jsme rozpoznali, zda jde o roztok kyselý či zásaditý.
  Naší ochranou byly brýle, rukavice a plášť.
 4. skupina "měřiči" – měřili napětí na multimetru, po sestavení baterie pomocí citronu, rajčete, okurky a jablka.

Pro nás to byl příjemný zážitek a ukázka, že chemie není jen o učení, ale i o zajímavých pokusech.

Třída 8.A
zveřejněno: 21.listopad 2013

Škola: Říjnové pracovní činnosti v 5.B

zveřejněno: 21.listopad 2013

Škola: Projekt Železný Brod (5.B)

Návrhy žáků 5.B, jak přilákat do Železného Brodu více turistů.
zveřejněno: 21.listopad 2013

Družina: Bramboriáda

Bramborová kaše, brambory vařené, pečené a smažené, bramboráky, bramborové placky, hranolky. Toto jsou pokrmy, které děti dobře znají. Ale odkud pochází syrová brambora? Kde roste a jak se skladuje? Na tyto otázky jsme nacházeli odpověď v encyklopediích, časopisech a internetu.

Báječnou náladu nám brambory přinesly v soutěžích a výtvarně pracovních činnostech. Nechyběla ani malá ochutnávka. Podívejte se.

zveřejněno: 18.listopad 2013

Družina: Týden pro stromy

I stromy mají své důležité místo v našem životě. Rostou, dýchají, produkují plody a semena, pomáhají člověku a mají nezastupitelné místo v ekosystému.
Zábavnou formou se děti v družince seznamovaly se stromy v jejich přirozeném prostředí. Ve skupinkách sbíraly plody (žaludy) a listy, měřily obvod kmene, vyzkoušely si frotáž kmene stromů, pařezů a listů. V lese stavěly domečky pro lesní zvířátka a soutěžily o nejdelšího hada z listů. V závěru projektu "Týden pro stromy" si děti namalovaly svůj strom - Strom snů a přání.

O čem asi děti sní a jaká mají tajná přání?
zveřejněno: 4.listopad 2013

Škola: 9. A v chemické laboratoři

Dne 1. 10. jsme byli na exkurzi a zkoušce výuky na zdejší sklářské škole. Zde jsme si hráli na chemiky a dělali různé pokusy a překvapivě jsme uspěli ve všech disciplínách. A samozřejmě jsme se něco přiučili…Troufneme si říct, že se nám tam všem líbilo, že i paní učitelka byla spokojená, že jsme hodná třída …

Děkujeme paní laborantce Janě Žídkové!             Třída 9. A

zveřejněno: 25.říjen 2013

Škola: Třída 9. B - práce v chemické laboratoři SUPŠS

8. října se třída 9. B zúčastnila laboratorních prací na sklářské škole na téma kyseliny a zásady. Velice se nám tam líbilo a byli jsme nadšeni. Naučili jsme se zapalovat a používat plynový kahan, pipetovat, titrovat. Nejvíce se nám líbil pokus s vajíčkem! Už teď se těšíme na další laborky! Děkujeme paní laborantce Janě Žídkové za přípravu a vedení při naší práci v laboratořích.

                                                        Třída 9. B

zveřejněno: 25.říjen 2013

Družina: Dětství bez úrazu

Všichni dobře víme, jak málo stačí, aby se nám naše malé dítko zranilo. Stokrát mu můžeme říkat:

"To nesmíš!" "To nedělej!"

V týdenním  projektu  Dětství bez úrazu se děti zábavnou i naučnou formou seznámily s různými nebezpečnými situacemi, které na ně číhají doma, ve škole, v lese, na hřišti, v dopravě. S pomocí výukových plakátů jsme si s dětmi povídali o nebezpečí poranění, jak mu předcházet, děti upozorňovaly na nesprávné chování dětí na obrázku, řešily různé modelové situace a navrhovaly správné řešení. Hlavním cílem projektu bylo dětem přiblížit rizikové situace a uvědomit si, že úraz není náhoda, má své příčiny a lze mu zabránit.

zveřejněno: 22.říjen 2013

Družina: Drakiáda v družince

Podzim je tu v plné kráse a s ním i oblíbená činnost dětí – pouštění draků.
S krásným babím létem jsme se v družince rozloučili drakiádou, která proběhla 11. října 2013. Vítr nám přál, a tak se na kopci pod Hrubou Horkou elegantně vznášela dráčata nejrůznějších tvarů a barev.
zveřejněno: 16.říjen 2013

Škola: Tělo součástí objektu (5.B)

"Jsme jeho součástí …"

Stačilo najít to "správné" místo a ostatní běželo "jako po drátku". Vytvořit objekt a stát se jeho součástí, zdá se to tak jednoduché. Chce to nápad, šikovné ruce, trochu smyslu pro humor a nadsázku a špetku představivosti. V podstatě je to velice hravé. Ale to se opravdu jenom zdá. Někomu to dalo velkou práci. A jinému to přineslo spoustu zábavy.
zveřejněno: 11.říjen 2013

Škola: O prostoru (6.A, 7.A, 9.A, 9.B)

Hledali odpověď na otázku "Co je pro mě prostor, jak ho vnímám?", někteří slovem, ti nejstarší obrazem. Přesvědčte se sami o tom, jak máme podobné nebo rozdílné představy a jen tak se sami sebe zeptejte: "Jak vnímám prostor?"

 Kluci a holky ze 7.A:

"Prostor je velice veliký a voňavý …" Eliška

"Prostor je mnoho místa, jako třeba lesy, moře … je to něco jako svoboda, svobodné místo, jít tam, kam chceme, za kým chceme, jít za svým snem…" Veronika

"Prostor je pro mě vše …"

"Prostor je tam, kde se cítíme sami, je volný a záleží na každém, jestli je mu příjemný nebo ne." Daniela

"Prostor je vše, co nás obklopuje. Je to část světa, Země – naší planety. Můžeme se zde pohybovat s nějakým omezením a s nějakými pravidly, jinak svobodně. Prostor je například louka nebo les." Adéla

"Prostor je velký epický svět. Jako nějaký velký byt 3+1, kde je všechno." Tomáš

"Prostor mám tam, kde si můžu dělat, co chci, kde se můžu vyřádit."

"Mít prostor je mít dobrý pocit, místo, kde mě nikdo nebuzeruje …"

"Můj prostor je jako můj byt, můj svět …"

"Prostor je pro mě místo, kde není nic nebo je to daleko od sebe."

"Prostor je volnost, tam trávíš čas. Je to příroda."

"Mít prostor je pro mě neskutečný pocit, můžu se vyřádit, nikdo mě neruší. Je v tom radost." Filip

"Prostor je tam, kde je moc místa a kde je samá tráva nebo něco z toho." Dymitriy

 Jak vnímá prostor 6.A:

"Jako vesmír. Místo, kde můžeme být sami."

"Prostor je všechno."

"Prostor je pro mě rock a metal. V něm se cítím silně a skvěle." Filip

zveřejněno: 11.říjen 2013

Škola: Podzimní lavička (5.B)

Je velmi příjemné pozorovat děti, které vytvářejí s radostí. Představuji si, jak by vypadal svět, ve kterém jeho dospělí obyvatelé milují to, co dělají a dělají to, co mají rádi. Myslím, že by to nemohly být špatné věci, ty prostě nejdou dělat s tou dětsky čistou radostí, kdy vám stačí barevná vlna, a vy se stáváte pavouky, kteří tkají a myslí jen na to, co jim vzniká pod rukama. Nebo si představujete barvy, do kterých "oblékáte" lavičku, aby ten její "svetr" byl krásně barevný a lavička se tak stala součástí pestrého podzimního obrazu.

Jana Novotná
zveřejněno: 11.říjen 2013
Strana 12 z 21   Stránky: První Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Další Poslední