Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:

ZŠ ŽELEZNÝ BROD, ŠKOLNÍ 700

Školní parlament

1.     schůzka – 18. 9. 2019

Přítomno: 19 zástupců

Program:

·       Seznámení se s členy ŠP

·       Stanovy ŠP

·       Volba 7členné žákovské školské rady

·       Představení ředitelství školy, výchovného poradce, metodika prevence, zdravotníka školy

·       Tradiční akce školy – sběr papíru, ovoce do škol, Halloween, Mikuláš, výstup na Kozákov, Školní akademie,…

·       Nová akce – účast naší školy na vánočních trzích

·       Připomínky pana školníka

·       Úvodní dotazy a připomínky k chodu školy

 

 

·        Na příští schůzku si připravíme:

- jednotliví zástupci tříd 5. - 8. tříd konkrétní stanoviště na akci Halloween + zástupci 9. tříd vystoupení

- dotazy, náměty, připomínky

 

 

Další schůzka: 16. 10. 2019 v multimediální učebně v 7.00