Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:

ZŠ ŽELEZNÝ BROD, ŠKOLNÍ 700

Školní parlament

schůzka – 16. 10. 2019

Přítomno: 20 zástupců

Program:

Připomenutí, že zástupci školního parlamentu jsou vzorem pro ostatní žáky – chování, dodržování školního řádu, informují třídu o dění ve škole, stmelují.

Ovoce do škol: zástupci parlamentu dohlížejí na rozebrání ovoce, popř. jogurtů, mléka během velké přestávky, pokud není stanoveno třídním učitelem, zajišťují odnos zbylého ovoce a jogurtů na konci velké přestávky do kabinetu třídního učitele a přepravku odnáší k bočnímu vchodu.

Vzhledem k výskytu žloutenky v okolí byli žáci poučeni třídním učitelem o dodržování hygieny, zástupci parlamentu mohou upozorňovat na nedodržování hygieny na toaletách, nepřípustné jsou svačiny na toaletách!

Halloween:

Přesný harmonogram akce přednesený Annou Procházkovou.

Přesný seznam organizátorů, který bude k dispozici vyučujícím.

Hudbu obsluhují chlapci 9. třídy.

Zástupci školního parlamentu zajistí výzdobu tělocvičen, svých stanovišť, termín odevzdání středa 23. 10. – samotná výzdoba proběhne v pátek 25. 10. včetně zkoušky hudby.

Škola zajistí sladké odměny pro účastníky.

Zhodnocení zeměpisného pořadu: žákům 2. stupně se akce líbila.

Informace o návštěvě absolventů naší školy po 50 letech.

Pan školník připomíná udržování pořádku ve třídách, toaletách a okolí školy.


Na příští schůzku si připravíme:

Seznam dobrovolníků do stánku – pomoc při prodeji výrobků žáků - na sobotu 30. 11. 2019 Vánoční trhy, kde se škola bude prezentovat

Dotazy a připomínky

 

Další schůzka: 13. 11. 2019 v multimediální učebně v 7.00