Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

ZŠ ŽELEZNÝ BROD, ŠKOLNÍ 700

Školní parlament

3. schůzka – 13. 11. 2019

Přítomno: 21 zástupců

Program:

Pochvala Monika Pejchalová – za připomínání ostatním členům parlamentu schůzku!

Zhodnocení školní akce pro 1. stupeň Halloween – nutné zlepšit aparaturu hudby.

Pochvala za přípravu a organizaci jednotlivých stanovišť na Halloweenu všem zúčastněným.

Ovoce do škol – jak funguje, připomínky – žádné.

Třídní schůzky rodičů – zhodnocení výzdoby a úklidů tříd – zástupci tříd ze školního parlamentu dohlédnou.

Divadelní představení 5. – 9. třídy – chování, vyhodnocení.

Výstup na Kozákov – pátek – 20. 12. – dobré vybavení – boty, oblečení…

Vánoční trhy 30. 11. 2019 pomoc pedagogům při prodeji vánočních výrobků v Železném Brodě a prezentaci školy:

10.00 Daníčková, Polmová

11.00 Kafková, Valentová

12.00

13.00 Ševčík, Řezáčová

14.00 Matoušová

15.00

16.00

Tajný úkol školního parlamentu.

Dotazy a připomínky:

Připomínáme další akce v prosinci – Čerti a Mikuláš – 5. 12. – organizují 9. třídy 1. - 2. vyučovací hodinu, divadlo – 19. 12., vánoční besídky tříd – lze už domlouvat přípravy na 19. 12. po skončení divadla ve svých třídách, předpokládaný konec ve 12.35 hodin.

Jiné připomínky nejsou.


Na příští schůzku si připravíme:

Tajný úkol

Dotazy a připomínky

Třídění odpadů ve škole


Další schůzka: 11. 12. 2019 v multimediální učebně v 7.00