Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:
Domů - Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

27.březen 2020

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Vzhledem k aktuální situaci nařídilo MŠMT organizaci zápisu k povinné školní docházce distanční formou. Co to znamená?

·        zápis bude probíhat bez osobní účasti dětí a rodičů od 6. 4. 2020 do 17. 4. 2020

·    pokud máte nejasnosti nebo si nevíte rady s vyplněním formulářů, nebojte se obrátit na e-mail: zc.inloks-sz@aloksi

·       jestliže si někteří nemáte možnost stáhnout a vytisknout potřebné formuláře, volejte prosím od 8.00 do 12.00 hod. na telefon školy 483 389 063, kde se domluvíme na dalším postupu

·       na nové prvňáčky se v září těší paní učitelky Mgr. Iva Cvrčková a Mgr. Ilona Podnarová

Máte-li zájem zapsat Vaše dítě do 1. třídy na naší škole, postupujte následovně:

1. Vytiskněte si a vyplňte Žádost o přijetí dítěte.

2. Vytiskněte si a vyplňte Zápisový arch.

3. Ke stažení je k dispozici též materiál ministerstva školství – Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který Vám může nabídnout náměty, jak pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji.

4. Pro ztotožnění požadujeme doložit kopii rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce dítěte, na kopii napište, že souhlasíte s tím, aby se tato kopie použila k ověření totožnosti a podepište se. Po ověření budou kopie skartovány.

5. Vyplněné formuláře Žádost o přijetí a Zápisový arch + kopie RL a OP nám doručte do školy některým z těchto způsobů:

·       do datové schránky školy (97wmusj),

·    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (podpis e-mailu nebo pdf dokumentu žádosti, obyčejný e-mail s naskenovanou žádostí nestačí – do 5 dnů by stejně muselo dojít k osobnímu potvrzení),

·       poštou,

·       do poštovní schránky školy u hlavního vchodu (Školní 700).

6. Na základě dodaných a správně vyplněných formulářů vystavíme Rozhodnutí o přijetí dítěte (kapacitu máme v tuto chvíli pro všechny děti).

Máte-li zájem o odklad u Vašeho dítěte na naší škole, postupujte následovně:

1. Vytiskněte si a vyplňte Žádost o odklad.

2. Vytiskněte si a vyplňte Zápisový arch.

3. Máte-li již doporučení poradny doporučující odklad zahájení povinné školní docházky, je splněna 1. podmínka. Pokud ne, kontaktujte poradenské zařízení a domluvte se na dalším postupu.

4. Máte-li již doporučení dětského lékaře doporučující odklad zahájení povinné školní docházky, je splněna 2. podmínka. Pokud ne, kontaktujte dětského lékaře Vašeho dítěte a domluvte se na dalším postupu.

5. Ke stažení je k dispozici též materiál ministerstva školství – Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který Vám může nabídnout náměty, jak pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji.

6. Pro ztotožnění požadujeme doložit kopii rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce dítěte, na kopii napište, že souhlasíte s tím, aby se tato kopie použila k ověření totožnosti a podepište se. Po ověření budou kopie skartovány.

7. Vyplněné formuláře Žádost o odklad a Zápisový arch + kopie RL a OP nám doručte do školy některým z těchto způsobů:

·       do datové schránky školy (97wmusj),

·    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (podpis e-mailu nebo pdf dokumentu žádosti, obyčejný e-mail s naskenovanou žádostí nestačí – do 5 dnů by stejně muselo dojít k osobnímu potvrzení),

·       poštou,

·       do poštovní schránky školy u hlavního vchodu (Školní 700).

8. Rozhodnutí o odkladu je možné vydat až po dodání vyplněných formulářů a obou doporučení. Nemějte obavy, pokud vám doporučení chybí. V tom případě přerušujeme řízení do doby jejich dodání. A poté vydáme rozhodnutí o odkladu.

Kritéria pro přijetí dětí k povinné školní docházce v ZŠ Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

1.     spádovost

2.     děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku

3.     děti s odkladem povinné školní docházky

4.     losování

Formuláře a dokumenty:

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Zápisový arch

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Mgr. Zdeněk Kučera, ředitel školy