Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.loi@cbjdorblezsz1i
Novinky na e-mail:
Domů - Informace o školní jídelně

Informace o školní jídelně

23.leden 2017

Vážení rodiče, vážení příznivci naší školy,

v lednovém týdnu r. 2017 mě oslovila jedna maminka s dotazem: „Co kauza školní jídelna?“ Při odpovědi na tuto otázku jsem si uvědomil, že by bylo vhodné seznámit s tím i ostatní rodiče a veřejnost.

Ano, na začátku školního roku 2016 odešly dvě kuchařky. Z tohoto důvodu se zredukoval výběr ze dvou jídel a začalo se vařit pouze jedno jídlo. Tomuto v minulosti předcházely výtky k přípravě jídel. Nejčastějšími připomínkami bylo, že jídla jsou vařena s pomocí dochucovadel a polotovarů. Dochucovadla se přestala používat, polotovary v omezené míře, ale přesto negativní vnímání úrovně přípravy jídel ve školní jídelně se nezměnilo.

Na schůzce třídních důvěrníků (t.j. zástupců rodičů jednotlivých tříd) v listopadu 2016 jsme spolu s personálem školní kuchyně rozebrali situaci a stanovili jsme hlavní požadavky nápravy. Domnívám se, že nejpovedenější a nejdůležitější bylo zřízení stravovací komise z řad zástupců rodičů, která spolu se žáky obědvá v naší jídelně.

     Na dalším setkání třídních důvěrníků, personálu kuchyně a zástupců pedagogických pracovníků, které se konalo 10. 1. 2017, bylo vypracováno usnesení:


1)    Stravovací komise potvrzuje zlepšení v přípravě a skladbě jídel. Každý den je v nabídce
    čerstvá zelenina a ovoce. Polotovary se používají v minimální míře (např. mražené ryby).

  
2)    Od ledna je již opět možnost vybrat si ze dvou jídel třikrát v týdnu.

3)    Celý personál kuchyně absolvuje týdenní školení v Liberci na téma Moderní trendy ve zdravém
    způsobu vaření ve školních jídelnách.


4)    Společné zasedání konstatovalo, že současný stav přípravy obědů je na velmi dobré úrovni a že
    stravovací komise bude i nadále stav kontrolovat a podá zprávu na dalším společném setkání v květnu.

 

Toto je prozatím vše k naší školní jídelně. Pokud byste se sami chtěli přesvědčit o kvalitě připravovaných jídel, přijďte ochutnat.

                                                        S pozdravem

                                                                           Mgr. Aleš Hnídek, ředitel školy