Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.loi@cbjdorblezsz1i
Novinky na e-mail:
Domů - Beseda pro 4. třídy

Beseda pro 4. třídy

18.květen 2018

Dne 14. května 2018 navštívila naši školu překladatelka a spisovatelka Hana Parkánová Whitton se svým britským manželem. Věnuje se psaní románů z české historie. Žije a tvoří ve Velké Británii, odkud také čerpá svoji inspiraci pro některé knihy. Na Železnobrodsku má část svého příbuzenstva.

Pobesedovala se žáky 4. tříd o historii, zejména o období Přemyslovců, kterému se ve svých knihách nejvíce věnuje. Na závěr byla diskuse s dětmi na téma život ve Velké Británii. Žáci si tak mohli ověřit nejen znalosti z historie, ale i z anglického jazyka. Celá beseda se nesla v přátelské atmosféře. Paní Whitton nám slíbila, že k nám ráda opět někdy se svým manželem zavítá.

Za zprostředkování zajímavého setkání děkujeme paní Janě Vaňkové.
Mgr. Petra Perlingerová