Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

Družina: Pohádkový les

Pohádkový les už jistě děti navštívily, ale na cestu pohádkovou školou se vypravily zřejmě poprvé. Ne, že by to byl náš záměr, ale nevyzpytatelnost letošního červnového počasí nám nedovolila jinak. A tak v jedné družině vyrostla pařezová chaloupka s Křemílkem a Vochomůrkou. Chodba před tělocvičnami se proměnila v peklo a skříňky v šatně 2. stupně lákaly k ochutnání perníčků z perníkové chaloupky. Slyšet byl i smutný hlas Meluzín. V hale školy na děti čekali kamarádští  Šmoulové, za to při vstupu do šaten 1. stupně se děti musely mít na pozoru. Číhala na ně ukrutná loupežnická banda. Nežli se stačily vzpamatovat z řádění strašných lapků, vzala si je do parády dvojice duchů, která pro ně měla záludné úkoly. U trpaslíků děti předvedly ladné skoky do schodů a počtářské dovednosti. Netradiční bílé trio ve složení Bílá paní, Bílý dědek a Bílá bába se usídlilo v kuchyňce. U křehkých lučních víl děti poznávaly rostliny. V čarodějnickém doupěti děti tančily o svůj holý život, který uhájily a v cíli jsme se všichni šťastně shledali.

Rádi bychom poděkovaly všem zúčastněným pohádkovým bytostem a připojily též prosbu o jejich další návštěvu za rok.

Vychovatelky Štěpánka a Dana
zveřejněno: 28.červen 2013

Družina: Výlet do kempu

V pátek 14. června jsme se sešli s dětmi ze školní družiny ZŠ Pelechovská ve spálovském kempu. Opékání buřtíků se stalo oblíbenou akcí našich družin. Dobrá zábava a příjemné počasí bylo zárukou hezky prožitého odpoledne.
zveřejněno: 18.červen 2013

Družina: Les všemi smysly

"Co v lese slyšíš, vidíš a cítíš?" "Co poznáš hmatem a chutí?" Na tyto otázky nacházely děti odpověď v týdenním projektu nazvaném Les všemi smysly.

V družině si děti rozšiřovaly své vědomosti o lesním ekosystému a v lese si praktickými úkoly procvičily smyslové vnímání.

zveřejněno: 13.červen 2013

Družina: Království pohádek

Další společnou akcí ŠD a Městské knihovny v Železném Brodě bylo odpoledne plné soutěží, hádanek a tvořivosti. Ředitelka městské knihovny, paní Dana Hudíková, zavedla děti v pondělí 27. května do říše pohádek a zábavnou formou tak zahájila týdenní projekt KRÁLOVSTVÍ POHÁDEK.

V následujících dnech si děti v družince prověřily znalost pohádek vyhledáváním charakteristických postav, sestavovaly dvojice pohádkových bytostí a z videoukázek poznávaly jejich název. V závěru týdne si z různých druhů stavebnic a kostek ve skupinkách postavily zámek pro svého pohádkového hrdinu.

Všechny děti zaslouží pochvalu a diplom, protože se v království pohádek neztratily a potvrdily, že zlo zde nemá u nikoho šanci!

zveřejněno: 3.červen 2013

Družina: Oslava Dne dětí

Blíží se 1. červen a s ním i svátek věnovaný našim nejmenším. Jak vnímají tento svátek naše děti?

Především je to den plný zábavy, soutěží, her, sladkých odměn a drobných dárečků.

I my jsme prožili v pátek 24. května zábavné odpoledne s dětmi z družiny ZŠ Pelechovská. Přestože nám počasí moc nepřálo, u pohádkových bytostí s netradičními disciplínami jsme se zahřáli a zažili spoustu legrace.

zveřejněno: 27.květen 2013

Družina: Výlet do Besedic

V pátek 17. května 2013 se na nás konečně usmálo sluníčko a jarní výlet nás vylákal do Besedických skal a okolí.

zveřejněno: 20.květen 2013

Družina: Den matek

Druhou květnovou neděli slaví svátek naše maminky. Ani děti z družinky na tento svátek nezapomněly a vyrobily maminkám originální dárky a přáníčka s překvapením.
zveřejněno: 13.květen 2013

Družina: Čarodějnické odpoledne v družince

Konec dubna byl i v naší družině ve znamení a chystání se na "Slet čarodějnic". Společně jsme vyráběli malé čarodějky, řešili čarodějnické úkoly s omalovánkou. V pátek 26. dubna jsme se po větru přenesli do nedalekého lomu u Pelechova, místo našeho každoročního sletu. Po opečení donesených delikates jsme se rozloučili s našimi kráskami – čarodějnicemi a vydali je plamenům, ve kterých si zatančily svůj poslední tanec.

zveřejněno: 30.duben 2013

Družina: Den Země ve školní družince

ABYS VONĚLA A BYLA PLNÁ KVĚTIN, STROMŮ, ZVĚŘE, PTÁKŮ. ABY NAD NÁMI ZÁŘILA DUHA, SVÍTILO SLUNÍČKO A ABY NA NAŠÍ ZEMI ŽILI JEN HODNÍ A SPOKOJENÍ LIDÉ...

Nejen taková přání poslaly děti v týdenním projektu zaměřeném ke Dni Země, který si každoročně připomínáme 22. dubna. Celý týden se děti seznamovaly s naší modrou planetou, ve skupinkách malovaly a dolepovaly obrázky do veselého a smutného potoka, řešily různé modelové situace, skládaly puzzle z přírody. Prakticky si děti vyzkoušely třídit odpad a poznaly, k čemu slouží barevné kontejnery. V okolí Šibeňáku, kam si chodíme hrát, jsme společně uklidili "nemocný  les" od lidí, kteří si les a přírodu pletou s odpadkovým košem. Projekt jsme zakončili společnou písničkou od Zdeňka Svěráka ke Dni Země.

zveřejněno: 22.duben 2013

Družina: Dětská revue v družince

Ve středu 10. dubna 2013 nás navštívil pan R. Petráš z Prahy s programem "Dětská revue". Tento pořad je zaměřen na soutěže, hry, zpěv a procvičení všech smyslů.
zveřejněno: 11.duben 2013

Družina: Veselé Velikonoce v družince

"Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný..."

Blížící se Velikonoce daly opět námět k výtvarným činnostem dětí ve ŠD. Celý týden děti lepily, stříhaly, malovaly a tvořily. Vznikala tak krásná velikonoční dekorace, která jistě potěší.

Hezké prožití svátků jara, svátků velikonočních!

zveřejněno: 27.březen 2013

Družina: Děti tvoří ...

zveřejněno: 27.březen 2013

Družina: Zimní radovánky dětí z družinky

Zima dělá radost všem dětem. I my jsme využili sněhové nadílky a vyřádili se v koulování, ježdíkování, hrách na sněhu a se sněhem.

zveřejněno: 25.únor 2013

Družina: Veselý masopust

Škraboškové pondělí, úterní jitrničky a koláčky, středeční zpívánky s výrobou masopustního plakátu, voňavý koblížkový čtvrtek s masopustní veselicí a promenádou v maskách. To byl tradiční masopustní týden, který děti prožívaly v naší družince od 11. do 14. února 2013.
Velké poděkování patří paní Kateřině Chlumové, která dětem připravila vskutku originální překvapení. Jaké? Upekla dva nádherné masopustní dorty, na kterých si naše "masky" moc pochutnaly.zveřejněno: 18.únor 2013

Družina: Práce dětí

Nejsme děti jenom zlobivé, ale i tvořivé, šikovné a nápadité. Rádi malujeme a vyrábíme dle vlastní fantazie. Podívejte se na ukázku prací z naší družinky.

zveřejněno: 13.únor 2013

Družina: Dobrovolník v nás

Se skupinou dětí jsme se ve školním roce 2011/12 účastnili projektu "NIKDO BY NEMĚL BÝT OPUŠTĚNÝ".

S radostí jsme přijali fakt, že nezištná pomoc a ochota pomáhat a pracovat pro druhé je dětem vlastní. Bez sáhodlouhého vysvětlování a zdůvodňování přijaly děti role dobrovolníků naprosto samozřejmě.

Děti těšila nejen rozmanitá práce, ale i samotná návštěva pacientů v nemocnici, kterým s velikou chutí představily svá připravená vystoupení. Poděkováním nám bylo laskavé přijetí nemocných i zaměstnanců.

Společné "dobrovolné" aktivity nás všechny velmi obohatily a jsme rádi, že díky nadaci EURONISA můžeme dobro šířit i v roce 2013.

Níže uvedeným akrostichem jsme se pokusili vyjádřit naše pocity z této krásné zkušenosti.


Dobrosrdečný

Obětavý

Bezelstný

Radostný

Ohleduplný

Vnímavý

Ochotný

Laskavý

Nezištný

Ínspirativní

Kamarádský

 


zveřejněno: 14.leden 2013

Družina: Třetí adventní týden v družince

Zapálili jsme třetí svíčku na adventním věnci, zpívali koledy a hurá na oblíbené pečení a zdobení vánočních perníčků. Skupina dětí – DOBROVOLNÍKŮ předala dárky klientům liberecké nemocnice a potěšila je svým vánočním vystoupením. Nezapomněli jsme ani na dobroty pro zvířátka, které jsme odnesli do krmelce. Děti dokončily své vánoční stromečky a betlémy a společně  jsme si popřáli krásné Vánoce, hodně zdraví a radosti po celý rok 2013.

     vychovatelky družinky Dana a Štěpánka

zveřejněno: 21.prosinec 2012

Družina: Druhý adventní týden v družince

I další dny se nesly v předvánočním duchu. Psali jsme dopis Ježíškovi s přáním dárků pod stromeček, povídali si o tradicích a zvycích Vánoc nejen u nás. Zapálili jsme druhou svíčku na adventním věnci, otvírali okénka na adventním kalendáři a vyráběli drobné dárky svým nejbližším.

Skupina dětí – DOBROVOLNÍKŮ, která je zapojena do projektu "Nikdo by neměl být opuštěný", od října pilně vyráběla keramiku pro klienty liberecké nemocnice. V tomto týdnu vrcholil nácvik společného vystoupení, které děti představí 18. prosince 2012 na vybraných odděleních Krajské nemocnice v Liberci a zároveň předají pacientům výrobky, které vznikly v rámci tohoto projektu.

zveřejněno: 17.prosinec 2012

Družina: První adventní týden v družince

Adventní čas mají rádi dospělí i děti. Těšení se na Vánoce jsme si první adventní týden krátili výrobou závěsných adventních věnečků a prohlídkou Vánočních trhů na Bělišti s tvůrčí dílnou. Děti malovaly a vyráběly andílky, čertíky s peklíčkem, Mikuláše, vánoční ozdoby ze šišek a tradiční čertovský pytel – co kdyby. V pátek jsme si užili pravé čertovsko – andělské odpoledne, kdy družinkou zněl andělský smích a čertovské brblání. No a čertovský pytlík nezůstal prázdný.
zveřejněno: 10.prosinec 2012

Družina: Medové pokušení

V pondělí 26. listopadu 2012 prožily děti z naší družinky po medu vonící odpoledne v DDM Mozaika.

Pod odborným vedením si vyrobily svíčky ze včelího vosku a poznaly život včeliček z poutavého vyprávění. Na rámcích ukázala paní Svobodová obyvatele úlu. Děti rozpoznávaly trubce, dělnice i samotnou královnu, kterou si včelař vždy barevně označí. Při pohybových hrách si děti zahrály na pilné včelky a pracovité včelaře. V závěru besedy si děti odnesly krásné voňavé svíčky a spoustu zajímavých poznatků. Děkujeme paní ředitelce DDM z Nového Města pod Smrkem, Mgr. Y. Svobodové za pěkné odpoledne.

zveřejněno: 30.listopad 2012
Strana 1 z 2   Stránky: 1 2 Další Poslední